Fortnox Användarstöd

Kom igång med Fakturaförsäljning

Fakturaförsäljning är ett enkelt sätt att förbättra företags likviditet och slippa vänta på att kunderna betalar för att få pengarna på kontot.
Fakturaförsäljning innebär att vi köper en kundfaktura av dig. Du får betalt i samband med att fakturan skickas, och det blir upp till oss att få betalt av din kund. Givetvis bokför vi allt åt dig automatiskt. Du väljer själv hur många fakturor du vill sälja.

 

Kom igång

För att komma igång med Fakturaförsäljning, gå till Meny - Fakturerings- och betaltjänster.

meny-fakturaf_rs_ljning.jpg

 

Klicka på knappen för att bli kontaktad.

veta-mer-fakturak_p.jpg

Därefter blir du uppringd av en av våra säljare som hjälper till att sätta ihop ett avtal utifrån dina behov, och Fakturaförsäljning blir aktivt inne i programmet.

 

Sälj fakturan

När fakturaförsäljning är aktiverat och du vill sälja en faktura, går du in på fakturan och klickar på knappen Sälj fakturan.

s_lj-faktura-knapp.jpg

 

I rutan som kommer upp presenteras aktuella avgifter och hur mycket du kommer att få utbetalt för fakturan.

Avr_kning-s_lj-faktura.jpg

Du får ett meddelande längst ner i programmet när du har skickat fakturan.

Notis-s_lj-faktura.jpg

 

Ibland gör vi stickprovskontroller där vi bland annat kontaktar fakturamottagaren. Vi stämmer då av med dem att de väntar sig en faktura från dig, och att fakturainnehållet och priset är rätt. Vilka fakturor som kontrollen görs på bestäms enligt en regelmotor och kontrollerna är tätare i början och glesar sedan ut. Om din faktura fastnar i stickprovskontroll kan beslutet om försäljning komma att dröja någon dag.

 

Under tiden fakturan behandlas av Fortnox visas en liten symbol av en klocka ute i fakturalistan.

ikon-behandling.jpg 

 

Nekad försäljning

När Fortnox har beslutat om vi kan köpa fakturan eller inte får du en notis i programmet. Om försäljningen nekas får du följande meddelande:

notis-nekad-faktura.jpg

 

Om försäljningen nekas, byts symbolen i fakturalistan ut mot ett kryss.

ikon-nekad.jpg

 

Man kan även se att fakturan är nekad för köp när man håller över ikonen i fakturalistan och inne på fakturan.

nekad-fakturalista.jpg

 

nekad-inne.jpg

 

Godkänd försäljning

Vid en lyckad försäljning byts symbolen i fakturalistan ut mot mynt.

ikon-godk_nd.jpg

 

Man kan även se att fakturan är godkänd för köp när man håller över ikonen i fakturalistan och inne på fakturan.

k_pt-fakturalistan.jpg

 

k_pt-faktura.jpg

 

Du får även en notis om att fakturan nu är godkänd för köp.

notis-godk_nd.jpg

 

När fakturan får mynt-symbolen bör du se en utbetalning från oss nästa dag. Alla transaktioner som berör Fakturaförsäljning kan du se under ditt Kontoutdrag. Kontoutdraget visar alla händelser som sker på ditt konto för Fortnoxbetalningar.