Fortnox Användarstöd

Kreditering av såld faktura

Om en faktura som du sålt är felaktig eller av någon annan anledning inte ska betalas så får du skapa en kreditfaktura.

 

Sälj kreditfakturan

När du skapar en kreditfaktura på en såld faktura måste den skapas utifrån den befintliga fakturan som såldes.
Observera att det inte är möjligt att delkreditera en såld faktura.

kreditering-s_ld-faktura.jpg

 

När du skapar en kreditfaktura på en såld faktura måste även kreditfakturan säljas till Fortnox. Du blir informerad om detta i en ruta som kommer upp när du väljer att skapa en kreditfaktura på en såld faktura.

Kreditering-ruta.jpg

 

För att vi ska kunna genomföra krediteringen och leverera kreditfakturan till din kund behöver den krediterade fakturan återköpas. Återköpet kan leda till en övertrassering på ditt konto hos Fortnox. Då kan du antingen betala tillbaka det övertrasserade beloppet, eller sälja en ny faktura med Fakturaförsäljning som täcker upp det övertrasserade beloppet.
All bokföring vid kreditering sker som vid ett vanligt köp helt automatiskt.