Fortnox Användarstöd

Tillägg Fakturaförsäljning med regress

När du säljer din faktura till oss köper vi fakturan inklusive risken att kanske inte få betalt av din kund. Ibland bedömer vi att risken att inte få betalt i tid är för hög för att kunna köpa en faktura och fakturan nekas för köp. För att kunna köpa en större andel av dina fakturor finns tilläggstjänsten Fakturaförsäljning med regress. Tilläggstjänsten innebär att vi köper fakturor som i vanliga fall skulle ha nekats, vi köper dem dock med regress. Regress innebär att Fortnox inte tar över risken för fakturan. Om kundens betalning dröjer på en faktura som är såld med regress köper du automatiskt tillbaka fakturan.

Om du aktiverar möjligheten att även sälja fakturor med regress kan du sälja fler fakturor som annars skulle nekats. Tjänsten kostar inget extra att lägga till.


Kom igång med tilläggstjänst

För att komma igång med Tillägg Fakturaförsäljning med regress, gå till Meny - Fakturerings- och betaltjänster.

meny-fakturaf_rs_ljning.jpg

 

Klicka på knappen för att bli kontaktad.

veta-mer-fakturak_p.jpg

Därefter blir du uppringd av en av våra säljare som hjälper till att sätta ihop ett avtal utifrån dina behov, och Tillägg Fakturaförsäljning med regress aktiveras.

 

Sälj fakturan

När Tillägg Fakturaförsäljning med regress är aktiverat och du vill sälja en faktura, går du in på fakturan och klickar på knappen Sälj fakturan precis som vid en vanlig försäljning.

s_lj-faktura-knapp.jpg

 

I rutan som kommer upp presenteras aktuella avgifter och hur mycket du kommer att få utbetalt för fakturan.

Avr_kning-s_lj-faktura.jpg

Du får ett meddelande längst ner i programmet när du har skickat fakturan.

Notis-s_lj-faktura.jpg

 

När tilläggstjänsten är aktiverad tittar Fortnox i första hand på om vi kan köpa fakturan utan regress, som vid ett vanligt köp. Anses risken vara för stor tittar Fortnox istället på om vi kan köpa fakturan med regress. Även här görs det stickprovskontroller och beslut om försäljning kan ibland komma att dröja någon dag.

Vid ett lyckat köp får du en notis om att fakturan nu är godkänd för köp, och det framgår i notisen om fakturan är köpt med regress.

notis-godk_nd-regress.jpg

 

Man kan även se att fakturan är godkänd för köp med regress när man drar över ikonen i fakturalistan och inne på fakturan.

k_pt-regress-fakturalista.jpg

k_pt-regress-fakturan.jpg

 

När fakturan får myntsymbolen bör du se en utbetalning från oss nästa dag. Alla transaktioner som berör Fakturaförsäljning kan du se under ditt Kontoutdrag. Kontoutdraget visar alla händelser som sker på ditt konto för Fortnoxbetalningar.

 

Faktura i regress

En faktura som sålts med regress innebär att Fortnox driver fakturan till och med 30 dagar efter förfallodagen på fakturan. Skulle fakturan inte bli betald inom denna tid görs ett återköp av fakturan, fakturan går i regress. Återköpet kan leda till en övertrassering på ditt konto för Fortnoxbetalningar.

 

När ditt konto för Fortnoxbetalningar har blivit övertrasserat kan du antingen betala tillbaka det övertrasserade beloppet, eller sälja en ny faktura med Fakturaförsäljning som täcker upp det övertrasserade beloppet. Fram tills dess att skulden är reglerad debiteras du övertrasseringsränta som belastar ditt konto för Fortnoxbetalningar.

 

När en faktura går i regress lägger vi över den köpta fakturan till Fakturaservice. Det innebär att vi fortfarande kan ta emot en betalning från din kund och se till att den hamnar rätt, i fall kunden väljer att betala in delar av eller hela fakturabeloppet.

Det går inte att göra en betald faktura obetald igen i systemet, men vi bokför din kundfordran som en Ej reskontraförd kundfordran så att den ligger rätt i bokföringen.