Fortnox Användarstöd

Inaktivera lager

Om du av någon anledning vill göra om aktiveringsguiden för Fortnox Lager, eller sluta använda det, så behöver du inaktivera Lager-programmet så att hantering av saldon med mera återgår till artikelregistret, istället för att hanteras av Lagret.

OBS! För att inaktivera måste du vara systemadministratör.

För att inaktivera går du till vyn Administrera användare.

Navigering_Administrera_anv_ndare.png

Där finner du verktyget Inaktivera Lager.

Inaktivera_tool.png

När du klickar på verktyget får du en bekräftelsedialog som förklarar vad inaktiveringen innebär. Om du väljer att gå vidare från denna inaktiveras Lagerprogrammet, och relaterad data såsom lagertransaktioner och lagerställen försvinner.

Bekr_fta_inaktivering.png