Fortnox Användarstöd

Attestera lönebesked

Här beskriver vi hur du arbetar med attest på lönebesked i Fortnox Lön. Attesteringen görs i lönekörningen innan lönerna skickas för utbetalning. 

Du skulle också kunna göra attesteringen redan i kalendariet innan lönekörningen skapas. Läs mer om det här: Attestera i kalendariet

 

Aktivera attest

Under Inställningar - Lön - Attest ska Attest lönebesked vara inställt på Ja för att ni ska kunna attestera lönebeskeden i lönekörningen.

l_n-attest-inst_llningar.jpg

OBS! Attestgrupper används enbart vid Attest kalendarium.

 

Behörigheter

När attestfunktionen är aktiverad klickar du som är administratör på ert företagsnamn uppe till höger och väljer Administrera användare. Du kommer då till vyn där du redigerar och tilldelar behörighet till alla användare. Klicka på programikonen för lön vid den användare som ska attestera lönerna och markera behörigheten för attest. Avsluta med att Spara så kommer användaren kunna attestera lönerna vid en lönekörning.

l_n-attest-beh_righet.jpg

 

Bilden nedan visar vilka behörigheter användaren måste ha för att kunna attestera lönebesked:
l_n-beh_righeter-attestera.jpg

 

Dags att attestera lönebeskeden

När lönebeskeden är skapade behöver den person som ska attestera gå till fliken Lönekörning och kontrollera så att lönerna stämmer. Det finns även möjlighet att skriva ut en attestlista. När lönerna är godkända markeras de i listan och attesteras sedan genom knappen Attestera nere i högra hörnet.

l_n-attestera-l_nebesked.jpg