Fortnox Användarstöd

Meddelande kopplat till leverantörsfaktura - för företaget

I Fortnox program kan du använda meddelandefunktionen för att kommunicera med dina kollegor eller din redovisningsbyrå om en specifik leverantörsfaktura. För att skriva ett meddelande kopplat till en leverantörsfaktura behöver du starta tråden inne på själva leverantörsfakturan. Meddelanden som finns på leverantörsfakturan kan läsas av alla som har åtkomst till den, inte bara användaren du skrivit meddelandet till.


Skriv meddelande kopplat till leverantörsfaktura

För att skriva ett meddelande kopplat till en leverantörsfaktura, gör såhär:

1. Gå till leverantörsfakturan du vill skriva meddelande om.

2. Klicka på meddelandeikonen längst ner till vänster.

 

Meddelande_pa__verifikation.jpg

 

3. Kicka på ikonen Nytt

meddelande-leverant_rsfaktura-nytt.jpg

 

4. Klicka på pilen i fältet Användare och välj en eller flera mottagare i listan. Observera att det kan finnas fler användare än vad som visas i listan, det kan du se längst ned: "Fler sökresultat finns. Förfina din sökning." Sök då efter personen i fältet Användare. Här visas alla användare i företaget, samt de konsulter på din redovisningsbyrå som har tillgång till ditt företag, om ni kopplat samman era program.

meddelanden-fortnox-anvandare.jpg


Du kan skicka meddelande till alla användare i programmet, men det är bara de som har behörighet för Bokföring med rättigheten leverantörsfakturor, eller behörighet för Leverantörsfakturaattest samt att leverantörsfakturan blivit godkänd av användaren eller att användaren är näst på tur att attestera fakturan, som även kan se själva leverantörsfakturan. Vi visar vilka som är behöriga att se leverantörsfakturan genom texten Behörig till höger i listan. 

5. Ange ett ämne för konversationen. Skriv sedan ett meddelande och klicka på Enter eller skickaikonen. 

 

meddelande-leverant_rsfaktura-skicka.jpg

 

När ett meddelande har skrivits så ändras ikonen längst ner till vänster på leverantörsfakturan till en pratbubbla utan plustecken.

 

Meddelande_skickat_ikon.jpg

 

Mottagaren får nu en notis om olästa meddelanden uppe i högra hörnet. 

 

Meddelande_ikon_i_menyn.jpg

 

Notisen om olästa meddelanden visas även i webbläsarfliken.

 

meddelanden-fortnox-notis-webbla_sarflik.jpg

Du ser konversationen inne på leverantörsfakturan, men även som meddelande under meddelandeikonen längst upp till höger i programmet. Därifrån kan du komma till konversationen inne på leverantörsfakturan genom att klicka på ikonen Gå till postGa__till_post.jpg

Man kan enkelt svara på meddelandet genom att skriva i textfältet och klicka på ikonen för Skicka. Längst upp kan man dessutom välja att gå ur konversationen, eller att lägga till fler användare i konversationen. 

meddelanden-leverant_rsfaktura-g_-ur.jpg

 

Om mottagaren har Fortnox-appen installerad får man push-notiser i telefonen samt notiser i appen. 

 

Ska_rmavbild_2019-07-08_kl._13.39.14.png

 

 

meddelanden-fortnox-notis-i-app.jpg

 

Lägg till användare i befintliga konversationer

Du kan i efterhand lägga till flera mottagare i konversationen inne på leverantörsfakturan. Du kan skicka meddelande till alla användare i programmet, men det är bara de som har behörighet för Bokföring med rättigheten leverantörsfakturor, eller behörighet för Leverantörsfakturaattest samt att leverantörsfakturan blivit godkänd av användaren eller att användaren är näst på tur att attestera fakturan, som även kan se själva leverantörsfakturan.

 

För att lägga till en användare i konversationen, gör såhär:

1. Klicka på ikonen för Lägg till deltagare i konversationen. meddelanden-fortnox-ikon-la_ggtill.jpg

Här kan du se vilka som är tillagda i konversationen.

2. Klicka på +Lägg till deltagare

 

meddelanden-fortnox-la_gg-till-deltagare.jpg


3. Klicka på pilen i fältet Användare och välj en eller flera mottagare i listan. Observera att det kan finnas fler användare än vad som visas i listan, det kan du se längst ned: "Fler sökresultat finns. Förfina din sökning." Sök då efter personen i fältet Användare. Här visas alla användare i företaget, samt de konsulter på din redovisningsbyrå som har tillgång till ditt företag, om ni kopplat samman era program.

 

meddelanden-fortnox-ver-la_gg-till.jpg


Du kan lägga till alla användare i programmet, men det är bara de som har behörighet för Bokföring med rättigheten leverantörsfakturor, eller behörighet för Leverantörsfakturaattest samt att leverantörsfakturan blivit godkänd av användaren eller att användaren är näst på tur att attestera fakturan, som även kan se själva leverantörsfakturan. Vi visar vilka som är behöriga att se verifikationen genom texten Behörig till höger i listan. 

4. Välj användare och klicka på Lägg till

 

5. Alla användare kan nu se i konversationen att en ny användare lagts till, och av vem. Nu kan ni kommunicera även med den nya deltagaren.

 

meddelande-leverant_rsfaktura-tillagd.jpg

 

Gå med i en befintlig konversation

Om du har behörighet att se leverantörsfakturan så kan du även se meddelanden som skickats mellan andra användare, även om du inte är deltagare i konversationen. För att gå med i konversationen, bevaka och få notiser om meddelanden som skickas på en verifikation, gör såhär:

1. Gå in på aktuell leverantörsfaktura.
2. Klicka på meddelandeikonen längst ner till vänster.
3. Klicka på den meddelandetråd du är intresserad av.
4. Klicka på ögat längst upp till höger.

 

meddelande-leverant_rsfaktura-g_-med.jpg

 

Om du redan är deltagare i konversationen så har du istället möjlighet att lämna konversationen här. meddelanden-fortnox-ga_-ur.jpg

Information och notiser skickas till de som är deltagare i tråden när någon går med eller lämnar tråden. Information visas även inne i tråden.


Läs mer: 

Skicka meddelanden i Fortnox - för företaget

Skicka meddelanden i Fortnox - för Byråpartners

Meddelande kopplat till verifikation - för Byråpartners

Meddelande kopplat till leverantörsfaktura - för Byråpartners