Fortnox Användarstöd

Attestera i kalendariet

Här beskriver vi hur du arbetar med attestering i kalendariet i Fortnox Lön. Attesteringen görs innan lönekörning skapas.

Du kan också arbeta med attestering på lönebeskeden. Läs mer här: Attestera lönebesked

 

Aktivera attest

Under Inställningar - Lön - Attest ska Attest kalendarium vara inställt på Ja för att man ska kunna attestera registreringar som är gjorda i kalendariet. 

l_n-attest-inst_llningar.jpg

 

Attestgrupper

Vid attest i kalendariet så kan man arbeta med attestgrupper, dessa grupper skapar du under Inställningar - Lön - Attest. I attestgruppen styr ni vem som ska attestera vilka av de anställdas tidrapporter. Välj vem som ska vara attestansvarig, klicka sedan på Redigera gruppen och lägg till vilka anställda som ska ingå i gruppen. Som Ansvarig för attestgruppen kan du bara välja användare som har behörighet till att attestera i kalendariet. Läs mer om behörigheter nedan.

 

L_n-attestgrupper-lista.jpg

 

l_n-attestgrupp-_ndra.jpg

 

Behörigheter för attest i kalendariet

När attestfunktionen är aktiverad klickar du som är administratör på ert företagsnamn uppe till höger och väljer Administrera användare. Du kommer då till vyn där du redigerar och tilldelar behörighet till alla användare. Klicka på programikonen för lön vid den användare som ska attestera lönerna och markera behörigheten för attest. Avsluta med att Spara så kommer användaren kunna attestera lönerna.

l_n-attest-beh_righet.jpg

 

Bilden nedan visar vilka behörigheter användaren måste ha för att kunna attestera i kalendariet:

beh_righet-attest-kalendariet.jpg

 

Inställning på anställda

De anställda som ska attesteras måste ha inställningen JaAnvänd klarmarkering i personalregistret.
Vid aktiveringen av Attest kalendarium i inställningarna får du möjlighet att massuppdatera klarmarkering till Ja på de anställda. Svarar du Nej på frågan om massuppdatering kan du manuellt sätta JaAnvänd klarmarkera för de som ska attesteras, om det inte gäller alla anställda.

l_n-personalkort-klarmarkera.jpg

 

Dags att attestera i kalendariet

Som attestansvarig har du fliken Attestera. Här ser du de anställda som ingår i din attestgrupp. I listan ser du till och med vilket datum den anställde har klarmarkerat och till vilket datum som kalendariet är attesterat.

attestera-lista.jpg

 

Klicka på den anställde för att kontrollera tidrapporten. När den är ok klickar du på Attestera nere till höger och anger till vilket datum som tiderna är attesterade. Tidrapporten måste vara klarmarkerad för att kunna attesteras och den måste vara attesterad för att kunna skapa lönekörning.

l_n-attestera-kalendariet.jpg

 

Dagar som är klarmarkerade markeras med en bock.
Klarmarkerade dagar byter symbol från bock till hänglås när de är attesterade.
Dagar som är överförda till lönekörningen markeras som mörkgrå.

l_n-attest-markeringar.jpg

 

Backa klarmarkerade eller attesterade tider

För att kunna ändra tider som är attesterade så behöver ni backa Attesterad t.o.m-datumet. Det gör du genom att klicka på Attestera och fylla i det datum som du istället vill att dagarna ska vara attesterade t.o.m. Hänglåset försvinner då bakåt, till det datum du har fyllt i.