Fortnox Användarstöd

Rekonstruera semester

Stäm av uttagna semesterdagar

Vi har identifierat ett fel som i vissa fall har gjort att uttagna semesterdagar inte har uppdaterats korrekt i personalregistret. Det kan även vara så att det finns semesterdagar som är registrerade i kalendariet på det nya semesteråret innan semesterårsavslutet är genomfört. Felet är rättat så nästa steg är att du som är berörd behöver nu rekonstruera semestern för att få korrekt antal uttagna semesterdagar på anställda där detta inte stämmer.

För att kontrollera vilka anställda som uttagna dagar inte stämmer på gör du följande:

  1. Gå till Register - Personal
  2. Kontrollera antalet uttagna dagar på fliken semester för respektive anställd.
  3. Gå till Kalendariet.
  4. Fyll i datumintervall i Visa löneintervall.
    a. 2020-04-01 - 2020-09-30 om du har april-mars som semesterår.
    b. 2020-01-01 - 2020-09-30 om du har januari-december som semesterår.
  5. Summera antalet registrerade semesterdagar för respektive anställd och jämför att dessa stämmer med antalet uttagna dagar från fliken semester i personalkortet.

kalendarium-personal.png

På de anställda där ni hittar en differens mellan registrerade semesterdagar i kalendariet mot vad som är uttaget i personalkortet behöver ni rekonstruera semestern. Det gör du under Register - Personal på den anställdes personalkort. Längst upp till höger finner du Rekonstruera semester.

personalkort-ansta_lld.png

Svara Ja på frågan “Är du säker på att du vill rekonstruera semester?”
Svara Nej på frågan “Vill du även att tidigare semesterår ska räknas om?”

Det som händer i rekonstruktionen är att systemet kontrollerar antalet registrerade semesterdagar i kalendariet och uppdaterar det till korrekt antal uttagna dagar i personalkortet.