Fortnox Användarstöd

Skillnad mellan Kvitto & Resa och Kvitto & Resa Plus

Det går inte att kombinera Kvitto & resa och plus versionen, utan har företaget Kvitto & resa plus eller tvärtom, då gäller det för alla användare.

Vilka funktioner får företaget tillgång till om man aktiverar Kvitto & resa plus?

Företagskort
Du som företag kan ha en automatisk koppling med ert företagskort. Alla transaktioner som görs på företagskortet skickas per automatik in i Kvitto & resa. Det blir enkelt att hålla reda på alla transaktioner och de kommer in på rätt medarbetare.
Läs här för mer detaljerad information Koppla företagskort till Kvitto & Resa.

Elektronisk körjournal
Man kan även aktivera elektronisk körjournal, det finns koppling mot Automile, TelliQ och Telia Sense.
Med den här kopplingen skickas alla resor du gör i tjänst över till Kvitto & resa och på så vis kan du enkelt rapportera körningarna.
Läs mer i Koppla elektroniska körjournaler till Kvitto & Resa.

Drivmedelsförmån
Ska de anställda beskattas för drivmedelsförmån kan man aktivera den funktionen i plus-versionen och då går det att skicka till rapportmottagare för lön.
Läs mer i Inställningar för drivmedelsförmån i Kvitto & Resa Plus.