Fortnox Användarstöd

Budgetering på utläggskategori

I Kvitto & Resa kan du aktivera budget per anställd och utläggskategori. Det kan användas till exempelvis friskvårdsbidrag för de anställda.

Gå till Inställningar i Kvitto & Resa, klicka på Vanliga utlägg under Utläggskategorier.

budgetering-utl_ggskategori.jpg

 

I den här vyn kan du antingen skapa en ny kategori för utlägg, eller använda dig av en befintlig.

Nästa steg är att klicka på Kugghjulet, i detta exempel använder vi oss av kategorin som heter Friskvård.

Aktivera genom att klicka i Lägg till årlig budget för kategori, välj startmånad för budgeten, belopp och vad den ska döpas till.

budgetering-utl_ggskategori-friskv_rd.jpg

 

Användaren
När den anställde ska registrera underlag på kategorin som vi valt att aktivera budget på så skapar personen upp ett utlägg precis som vanligt och fotar eller mejlar in bilden.
I nedan bild är ett gymkort för 2200 kr köpt, det står även längst upp hur mycket som finns kvar att utnyttja på budgeten.

Försöker du att överskrida budgeten får du ett felmeddelande när rapporten sparas.

budgetering-utl_gg-gymkort.jpg

Läs mer här: 
Registrera utlägg/reseräkningar i appen