Fortnox Användarstöd

Arbetsgivarintyg - Jag har redan konto på Arbetsgivarintyg.nu

OBS! Arbetsgivarintyget är under pilotfas och är du intresserad av att vara testpilot är du välkommen att kontakta supporten.

Har du redan ett konto registrerat på Arbetsgivarintyg.nu så loggar du in med ditt Bank-ID på arbetsgivarintyg.nu där du väljer aktuellt företag, under Redigera företag så finns uppgifter för integration.

redigera-fo_retag.png

Här ser du de unika uppgifterna för APInyckel och ArbetsgivarID som du sedan registrerar i ditt lönesystem.

uppgifter-fo_r-integration.png

Uppgifterna registrerar du i Fortnox Lön under Inställningar - Lön - Arbetsgivarintyg.

insta_llningar-arbetsgivarintyg.png

När dessa uppgifter finns sparade här så kan ni skapa och skicka era arbetsgivarintyg från Fortnox Lön till Arbetsgivarintyg.nu. När arbetsgivarintyget är godkänt där så kan den anställde logga in på sin a-kassas Mina sidor för att komma åt sitt arbetsgivarintyg.