Fortnox Användarstöd

Arbetsgivarintyg - Jag har inget konto på Arbetsgivarintyg.nu

Arbetsgivarintyget i Fortnox Lön är integrerat med a-kassornas e-tjänst Arbetsgivarintyg.nu. För att använda arbetsgivarintyget i Fortnox Lön behöver du registrera ditt företag på Arbetsgivarintyg.nu. När du har skapat kontot så får du de unika uppgifterna för APInyckel och ArbetsgivarID som du sedan registrerar i ditt lönesystem.

arbetsgivarintyg.nu-registrera-konto.png

Här hittar du även vanliga “Frågor och svar” samt kan läsa mer under “Så här går det till”.

När du har registrerat ett konto får du en ApiNyckel och ett ArbetsgivarID som du registrerar i Fortnox Lön under Inställningar - Lön - Arbetsgivarintyg.

insta_llningar-arbetsgivarintyg.png

När dessa uppgifter finns sparade här så kan ni skapa och skicka era arbetsgivarintyg från Fortnox Lön till Arbetsgivarintyg.nu. När arbetsgivarintyget är signerat och godkänt där så kan den anställde logga in och se sitt arbetsgivarintyg under Mina sidor hos sin a-kassa.

Läs mer här: 
Vad är arbetsgivarintyg.nu
Aktivera arbetsgivarintyg
Jag har redan konto på arbetsgivarintyg.nu
Skapa arbetsgivarintyg
Korttidsarbete
Arbetsgivarintyg - Frågor och svar