Fortnox Användarstöd

Kom igång med Fortnox Lön Personlig

Här går vi steg för steg igenom vilka inställningar du behöver göra för att komma igång med att låta dina anställda registrera sina tider via Fortnox Lön Personlig.

1. Ge behörighet till anställda/användare
2. Styr registreringskoder


1. Ge behörighet till anställda/användare

Det första du behöver göra är att tilldela licens och ge behörigheter till de anställda som ska ha tillgång till Lön Personlig. För att göra detta måste du vara systemadministratör.
Klicka på ditt företagsnamn uppe till höger och sedan på Administrera användare. Här tilldelar du programlicenser och ger behörigheter.


Tilldela behörighet
Klicka på ikonen för Lön vid aktuell användare på sidan Administrera användare, för att tilldela behörigheter.

tilldela-beho_righeter-fo_r-lo_n-personlig.png

Kalendarium
PÅ - innebär att man kommer åt fliken kalendarium i löneprogrammet. För att anställd ska kunna arbeta mer i kalendariet måste nedanstående aktuella behörigheter tilldelas:

Ändra / spara registreringar: Med denna behörigheten kan man ändra, spara och lägga till registreringar i kalendariet via knapparna närvaro, frånvaro och övrigt.

Visa lönebesked: Denna behörighet gör att man inne på kalendariet ser fliken Visa lönebesked.

Visa saldo: Denna behörigheten styr att man inne på kalendariet ser fliken Saldo.

Guidekörningar: Denna behörigheten styr att man ser knappen Guider inne i kalendariet. Guiderna underlättar registrering av Utlägg, Resor, Bilersättning och Representation och hjälper dig att få med allt som behövs för respektive händelse.

Person i personregisteret: Här kopplar du användaren till den anställde i personalregistret.

 


2. Styr registreringskoder

Du kan välja vilka registreringskoder de anställda ska komma åt via Lön Personlig. Du ställer in vilka registreringskoder som ska vara aktiva under Register - Lönearter och koder under fliken Registreringskoder.

register-lo_nearter-och-koder.png

I kolumnen Lön Personlig väljer du genom att sätta Ja eller Nej om registreringskoden ska vara aktiv eller ej via Lön Personlig.