Fortnox Användarstöd

Frågor och svar om nedläggning av Fortnox Tidredovisning

Varför läggs Fortnox Tidredovisning ner?
Sedan vi började utveckla Fortnox Tid har tanken varit att produkten ska ersätta Fortnox Tidredovisning när all funktionalitet finns på plats.

Fortnox Tid har ett modernare gränssnitt, fler funktioner och finns dessutom i Fortnox app. Fortnox Tid har, precis som Fortnox Tidredovisning koppling till Fortnox Fakturering och Fortnox Lön.

 

Vad behöver jag göra för att byta till Fortnox Tid?

  1. Köp licenser för Fortnox Tid, tilldela licenserna till användarna.

  2. Skicka ett mail till avtal@fortnox.se med information om vilket företag som avses (organisationsnummer) samt bankuppgifter (både clearing- och kontonummer) för återbetalning av eventuell återstående faktureringsperiod avseende Tidredovisning.

    OBS! Du behöver inte ta bort licenserna för Fortnox Tidredovisning, de kommer inte att debiteras och ni behöver dem för att ha tillgång till historisk data i Fortnox Tidredovisning.
     

Hur hanterar jag licenserna för Fortnox Tidredovisning Personlig och Fortnox Lön Personlig vid bytet till Fortnox Tid?
När dina anställda ska börja använda Fortnox Tid plockar du bort licenserna för Fortnox Tidredovisning Personlig och ger dem istället licens för Fortnox Tid.

Om ni har koppling till Fortnox Lön behöver du även säga upp de anställdas licenser av Fortnox Lön Personlig. 

OBS! Om ni använder Fortnox Lön Personlig för att de anställda ska redovisa utlägg, traktamente och milersättning ska du låta licenserna för Fortnox Lön Personlig vara kvar. 

 

När är sista dagen för att använda Fortnox Tidredovisning?
Sista datum för våra kunder att använda Fortnox Tidredovisning blir 2021-02-28. Planera i god tid för övergång till Fortnox Tid.

 

Hur kommer jag åt min data Fortnox Tidredovisning efter 2021-02-28?
Har du tillgång till Fortnox Tidredovisning så kommer du att ha tillgång till historiken via rapporter i Fortnox Tidredovisning.
Fram t.o.m. 2021-02-28 kommer du att ha tillgång till modulen Tidredovisning.
Från 2021-03-01 kommer du att ha tillgång till en rapport under Egna Rapporter för att hämta ut historik.
Den rapporten kommer att finnas tillgänglig som längst t.o.m. 2029-02-28 då arkiveringsskyldigheten för den räkenskapsinformation som finns i Tidredovisning är uppfylld.

 

Jag hittar inte Fortnox Tid personlig när jag ska beställa Fortnox Tid?
Det finns ingen licens för Fortnox Tid personlig, i Fortnox Tid används behörigheter för att hantera vad man som användare får göra i systemet.
Om du idag har totalt sex licenser (fördelat på en Fortnox Tidredovisning och fem Fortnox Tidredovisning personlig) så beställer du sex licenser för Fortnox Tid för att få motsvarande upplägg.

 

Jag har betalat för 3 eller 12 månader Fortnox Tidredovisning men vill byta till Fortnox Tid redan nu, går det?
Ja, beställ Fortnox Tid när du vill. Vi återbetalar återstående period av Fortnox Tidredovisning.

 

Ska jag säga upp Fortnox Tidredovisning innan jag beställer Fortnox Tid?
Nej du behåller Fortnox Tidredovisning utan kostnad fram till 2021-02-28 när du beställer Fortnox Tid.

 

Kan jag importera data från Fortnox Tidredovisning till Fortnox Tid?
Nej någon sådan funktion finns inte, men du kommer åt din historiska data via rapporter i Fortnox Tidredovisning även efter sista datumet som är 2021-02-28 (dock inte efter 2029-02-28).

 

Hur får jag reda på mer om Fortnox Tid innan vi går över?
Fortnox erbjuder en webbutbildning för Fortnox Tid, hitta nästa datum här: Webbutbildning Fortnox Tid
Det finns utförlig information om produkten här: Fortnox Tid

 

Blir det någon skillnad i pris?
Ja priset skiljer sig. En licens för Fortnox Tid kostar 69 kr, oavsett hur många du behöver. Fortnox Tidredovisning har kostat 99 kr för första licensen, därefter 59 kr per licens. 

 

Vi önskar byta till annat system än Fortnox Tid, hur gör man?
Om du inte ska gå över till Fortnox Tid, behöver du göra en uppsägning av Fortnox Tidredovisning. Glöm inte att exportera din data innan du säger upp produkten (gå in på Rapporter, välj Export till PDF eller Excel).


Behöver jag Fortnox Lön Personlig för att få över tiderna till Fortnox Lön?
I Fortnox Tid behöver de anställda inte ha licens för Fortnox Lön Personlig för att tiderna ska föras över till Fortnox Lön.