Fortnox Användarstöd

Sjuklönekostnad fält 499

Beräkning av arbetsgivaravgift på sjuklönekostnaden som redovisas i fält 499 på arbetsgivardeklarationen till Skatteverket är förbättrad i samband med de tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna p.g.a Corona-pandemin. Denna förbättring avser även Ungdom 15-18 år och Första anställd. Förändringen innebär att de arbetsgivardeklarationer som har status Inlämnade (grön rad) under löneåret 2020 kan få status Ändrade (gul rad) om dom innehåller sjuklönekostnader i fält 499.

Vid tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift, Ungdom 15-18 år eller Första anställd är arbetsgivaravgiften 10,21% på lön upp till 25 000 kr. Den beräkningen görs nu även av arbetsgivaravgifterna på sjuklönekostnaden till fält 499.

För löner som är högre än 25 000 kr så beräknas arbetsgivaravgiften med 31,42% på den del av lönen som överstiger 25 000 kr. Den beräkning som Skatteverket rekommenderar när den anställde har en bruttolön över 25 000 kr och har sjuklön så ska arbetsgivaravgiften på sjuklönen avvägas med den totala arbetsgivaravgiften.


Exempel:
Den anställdes underlag för arbetsgivaravgift är 26 122,69 kr
Sjuklönen var 9969,09 kr sjuklön-karensavdrag
Sjuklönen utgör 38,16% av månadens lönekostnad 9969,09/26122,69
Arbetsgivaravgiften på bruttolönen är 2904 kr (25000*10,21%)+(1122,69*31,42%)
38,16% av 2904 kr=1108 kr
Sjuklönekostnad i fält 499 blir 9969,09+1108=11077 kr

Sjuklönekostnad på löner under 1000 kr redovisas utan arbetsgivaravgift i fält 499

Sjuklönekostnader på personer födda 1937 eller tidigare redovisas med en arbetsgivaravgift på 10,21%

Anställda som beräknas med full arbetsgivaravgift 31,42% på hela underlaget för arbetsgivaravgift beräknas också med full arbetsgivaravgift på sjuklönekostnaden.

Alla arbetsgivare ska få ersättning för sina sjuklönekostnader under Corona-pandemin. Det gäller sjuklönekostnader som redovisas i arbetsgivardeklaration från och med april 2020. Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om dina sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beräknar Försäkringskassan ersättning.

Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivarna har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Den första krediteringen kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020.
Har ni inlämnade arbetsgivardeklarationer i Fortnox lön som blivit ändrade (gul rad) pga av att dom innehåller sjuklönekostnader så beror det på vår förbättrade beräkning. Är det på en period under löneåret 2020 som omfattas av Corona-pandemin så skicka in en rättelse på sjuklönekostnaden i fält 499. Är det på en period (jan-mars) under löneåret 2020 som är tidigare än de perioder som omfattas av Corona-pandemin så behöver du göra en rättelse för den perioden som har ändrats om företaget ansöker om ersättning för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan.