Fortnox Användarstöd

Kom igång med SEB

Olika arbetssätt

Om du har SEB som bank kan du välja att arbeta utifrån något av nedan arbetssätt. Vi rekommenderar att du använder en automatisk koppling med bankintegration då det ger dig den mest digitala och effektiva lösningen.

Läs mer om hur du kommer igång och arbetar med bankintegration här:
Automatisk koppling till SEB

Läs mer om hur du arbetar med manuella filer här:
Manuell hantering av betalfiler

Läs mer om hur du arbetar helt manuellt här:
Manuell registrering av betalningar

 

FAQ - Vanliga frågor rörande SEB

Vad innebär SEB:s interna kundnummer?
Svar: SEBs interna kundnummer behöver finnas under Register-Bankkonto för att du ska kunna skicka och ta emot filer. Det behövs även för att kunna skapa manuella ISO-filer. Detta består av organisationsnummer+0004.
Exempelvis: 55555555550004.

 

Hur signerar jag en fil i internetbanken som skickats från Fortnox till banken?

Svar: När du har loggat in på banken visas ett meddelande om det finns filer att godkänna. Klicka på meddelandet så länkas du till vyn där du kan godkänna betalningarna.

SEB-filer-att-hantera.jpg

 
Hur fungerar det med valutakonto i Fortnox?
I Fortnox har du även möjlighet att lägga upp valutakonton i ditt bankkonto-register. Manuell hantering för att skicka och registrera betalningar på valutakonton blir då möjlig. Fortnox har dock en begränsad möjlighet att arbeta med valutakonton i en automatiserad process med banken. Det finns möjlighet att skicka betalningar från ett valutakonto om betalningen utförs i filformatet ISO20022. Återrapporteringen kommer att komma tillbaka till Fortnox men behövs hanteras manuellt i vyn för in- och utbetalningar.

 

Filformat

Filformat som används för integrationen med SEB i Fortnox.

Vid automatisk koppling till SEB:
PAIN001 (ISO20022) används för att automatiskt skicka leverantörsutbetalningar till banken.

CAMT053 används för automatisk återrapportering av leverantörsbetalningar och kundinbetalningar.

CAMT053 används för att automatiskt få kontoutdraget inläst till “Stäm av konto”.


Vid manuell hantering av filer:
LB används vid manuell filhantering av leverantörsutbetalningar, inrikes.

PAIN001 (ISO20022) används vid manuell filhantering av leverantörsutbetalningar, utrikes.

LB Återredovisning används för manuell återrapportering av leverantörsutbetalningar, inrikes.

CAMT053 används för manuell återrapportering av leverantörsutbetalningar, utrikes.

BGMax används för manuell återrapportering av kundinbetalningar.

Kontohändelser csv-fil används för manuell uppladdning av kontoutdrag till Stäm av konto.

Autogiro-filer (BG-filer med ny layout) används i Fortnox Autogiro.

KI-filer används för löneutbetalningar.