Fortnox Användarstöd

Kom igång med Handelsbanken

Olika arbetssätt

Om du har Handelsbanken som bank kan du välja att arbeta utifrån något av nedan arbetssätt. Vi rekommenderar att du använder en automatisk koppling med bankintegration då det ger dig den mest digitala och effektiva lösningen.

Läs mer om hur du kommer igång och arbetar med bankintegration här:
Automatisk koppling till Handelsbanken

Läs mer om hur du arbetar med manuella filer här:
Manuell hantering av betalfiler

Läs mer om hur du arbetar helt manuellt här:
Manuell registrering av betalningar

 

FAQ - Vanliga frågor rörande Handelsbanken

Hur signerar jag en fil i internetbanken som skickats från Fortnox till banken?
Svar: När det finns en fil att godkänna i internetbanken hittar du den här:

faq-handelsbanken-fortnox.png

 

Mina utbetalningar matchar inte. Vad kan jag göra?
Svar: Kontrollera att du på din internetbank har inställningen “Visa alla utbetalningar i klump med referens FILBET respektive INTERNET BET”. Du hittar inställningen under Konton och kort - Kontoinformation.
Läs mer här:
Felsökningsguide Handelsbanken


Hur fungerar det med valutakonto i Fortnox?
I Fortnox har du även möjlighet att lägga upp valutakonton i ditt bankkonto-register. Manuell hantering för att skicka och registrera betalningar på valutakonton blir då möjlig. Fortnox har dock en begränsad möjlighet att arbeta med valutakonton i en automatiserad process med banken. Det finns möjlighet att skicka betalningar från ett valutakonto om betalningen utförs i filformatet ISO20022. Återrapporteringen kommer att komma tillbaka till Fortnox men behövs hanteras manuellt i vyn för in- och utbetalningar. 

Filformat

Filformat som används för integrationen med Handelsbanken i Fortnox:

Vid automatisk koppling till Handelsbanken:
PAIN001 (ISO20022) används för att automatiskt skicka leverantörsutbetalningar till banken.
CAMT053 används för automatisk återrapportering av kundinbetalningar och leverantörsutbetalningar.
CAMT053 används för att automatiskt få kontoutdraget inläst till Stäm av konto.
Autogiro-filer (BG-filer med ny layout) används i Fortnox Autogiro.
KI-filer används för löneutbetalningar.

Vid manuell hantering av filer:
LB används vid manuell filhantering av leverantörsutbetalningar.
LB Återredovisning används för manuell filhantering av leverantörsutbetalningar.
BGMax används för manuell filhantering av kundinbetalningar.
Kontotransaktioner txt-fil används för manuell uppladdning av kontoutdrag till Stäm av konto.
CSV Transaktioner Ultimo, månadsintervall för kontoutdrag kan användas för manuell uppladdning av kontoutdrag till Stäm av konto.
Autogiro-filer (BG-filer med ny layout) används i Fortnox Autogiro.
KI-filer används för löneutbetalningar.