Fortnox Användarstöd

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften införs för perioden 1 mars till 30 juni 2020 så att endast ålderspensionsavgiften på 10,21% betalas. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och endast på den del av den anställdes lön som inte överstiger 25 000 kr. På lön över 25 000 kr betalas full arbetsgivaravgift.

I Fortnox Lön behöver du inte göra några inställningar för att få de tillfälliga arbetsgivaravgifterna. När du skapar en ny deklaration för perioder som omfattas av nedsättningen får du i dialogen för att Skapa ny en fråga om du vill använda den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften.

 

covid19-sa_nkt-arbetsgivaravgift.jpg

Svarar du Ja på frågan beräknas automatiskt sänkningen på upp till 30 anställda i företaget. Programmet säkerställer att de anställda med lön över 25 000 kr först tas med om det skulle vara så att företaget har fler än 30 anställda som får lön utbetald under månaden.

Programmet gör ingen sänkning av avgiften på anställda enligt nedan då det inte går att kombinera med denna tillfälliga sänkning:

 • Anställda som är födda mellan 2002-2004
 • Anställda som är äldre än 65 år
 • Anställd inställd som Första anställd

Läs mer längre ner under rubriken Kombination av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna med Forskning och utveckling / Regionalt stöd om hur vi hanterar kombinationen av detta i Fortnox Lön för:

 • Anställda inställda för Regionalt Stöd
 • Anställda inställda för Forskning och Utveckling

Vilka anställda som nedsättningen görs på ser du när du väljer att ta ut utskriften Arbetsgivardeklaration+Underlag eller Underlag i kolumnen Första anställd/Arbetsgivaravgift för unga. Anställda som har löner över 25 000 och är underlag för tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna redovisas i båda kolumnerna. 

skatteunderlag-tillf-sa_nkt.jpg

 

Första anställd och de som ingår i den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften markeras med Ja i fält 062 Första anställd på individuppgiften.

 

arbetsgivardeklaration-individ.jpg

 

Bokför du arbetsgivaravgiften per lönebesked så justeras den nedsatta arbetsgivaravgiften på arbetsgivardeklarationens bokföringsunderlag.

Bokför du hela arbetsgivaravgiften på arbetsgivardeklarationens bokföringsunderlag så är den nedsatta arbetsgivaravgiften inräknad i den totala arbetsgivaravgiften.

 

 

covid19-fortnox-bokfo_ringsunderlag.jpg

 

Den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften kommer inte att synas på de anställdas lönebesked utan beräknas först när du skapar arbetsgivardeklarationen. På lönebeskedet kommer full arbetsgivaravgift visas vid Preliminär arbetsgivaravgift.

 

covid19-fortnox-prelimina_r-arbetsgivaravgift.jpg

covid19-fortnox-prel-arbetsgivaravg.jpg

 

 

Rätta en skapad och bokförd deklaration för perioden mars
Om du redan hunnit skapa och bokföra en arbetsgivardeklaration för mars och nu vill utnyttja nedsättningen gör du enligt följande:

 1. Gå till bokföringen och gå till verifikationen där S.03 är bokförd. Gå in på verifikatet och klicka på Ändra. Stryk dessa rader.
 2. Gå till Lön och fliken Bokföringsunderlag. Under filtret Bokförda markerar du S.03 och sedan radera.
 3. Markera perioden 2020.S.03 i listan över skapade deklarationer och klicka på Radera längst ner till vänster för att ta bort den markerade perioden.
 4. Skapa om perioden genom att välja Skapa ny och välj period 2020.S.03
 5. Svara Ja på frågan om nedsatt arbetsgivaravgift och välj Skapa.
 6. Skicka in deklarationen till Skatteverket.
 7. Gå till Bokföringsunderlag. Skapa ny och bokför den post som skapas för perioden S.03.

Om deklarationen för mars redan har blivit inlämnad till Skatteverket kan du lämna en rättelse eller begära omprövning hos Skatteverket. Här finns mer information om att rätta en arbetsgivardeklaration.

 


Kombination av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter med Forskning och utveckling/Regionalt stöd

Har du anställda som har JA på inställningen för Forskning och utveckling eller Stödområde A under Register - Personal - Skatt så kan man till viss del kombinera detta med tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna. I Fortnox Lön kombinerar vi nedsättningen tillsammans med tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter automatiskt för er som har upp till 30 individuppgifter som berörs av tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna i perioden.
Ungdomar födda 2002-2004, första anställd och anställda äldre än 65 år räknas inte i dessa 30 individuppgifterna eftersom dom inte berörs av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna.

Det särskilda avdraget för Forskning och utveckling eller Regionalt stöd får inte beräknas på underlag som samtidigt utgör underlag för tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna. Det innebär att vi på löner upp till 25 000 kr beräknar tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften. För löner som överstiger 25 000 kr så beräknar vi den del som överstiger 25 000 kr som underlag för Forskning och utveckling eller Regionalt stöd. För en anställd som har 27 000 kr som underlag för arbetsgivaravgifter så beräknas tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifter på 25 000 kr och 2000 kr blir underlag för Forskning och utveckling eller Regionalt stöd.

I de perioder som du har mer än 30 individuppgifter som skulle kunna ingå i tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifter får denna kombination hanteras manuellt.

 

Manuell hantering av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter:

 1. Skapa arbetsgivardeklarationen med JATillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter.
 2. När du har redovisat underlaget till Skatteverket, så måste du manuellt korrigera på deras hemsida så att du får värden för antingen Regionalt stöd eller Forskning och utveckling.
 3. När du gjort klart deklarationen hos Skatteverket så ska du i Fortnox Lön skapa alla bokföringsunderlag för perioden. Programmet kommer att vilja skapa ett underlag för perioden S som är för arbetsgivardeklarationen och den innehåller mellanskillnaden på full arbetsgivaravgift och den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna.
 4. Du bokför alla underlag, men i bokföringen måste du sedan ändra beloppen i verifikatet för perioden S så att de stämmer överens med de ändringar du gjort hos Skatteverket.

 

Manuell hantering med rabatt:

 1. Skapa arbetsgivardeklarationen med NEJTillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter.
 2. Under Inställningar - Lön - Skatt och arbetsgivaravgifter har ni valt JA på antingen Regionalt stöd eller Forskning och utveckling. Ni anger även under Register - Personal - Skatt vilka anställda som berörs av Regionalt stöd eller Forskning och utveckling.
 3. När du har redovisat underlaget på Skatteverkets hemsida, så måste du manuellt korrigera vilka anställda du vill markera fält 062 på.
 4. När du gjort klart deklarationen hos Skatteverket så ska du i Fortnox Lön skapa alla bokföringsunderlag för perioden. Programmet kommer vilja skapa ett underlag för perioden S som är för arbetsgivardeklarationen och den innehåller mellanskillnaden på full arbetsgivaravgift och den sänkning som gjorts för Regionalt stöd eller Forskning och utveckling.
 5. Du bokför alla underlag men i bokföringen måste du sedan ändra beloppen i verifikatet för perioden S så de stämmer överens med de ändringar du gjort hos Skatteverket.