Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

I regeringens senaste krispaket för småföretagare föreslås en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas.
Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad.

För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

Vi bevakar vad som händer och uppdaterar löpande.