Fortnox Användarstöd

Frågor och svar om avtalsuppdateringen 20200401

Vart hittar jag de nya villkoren som börjar gälla den 1/5?
Avtalen hittar du på vår hemsida och där kan du även ladda ner avtalen som pdf:
Tjänsteavtal
Tjänsteavtal Byråpartner
Tjänsteavtal Finansiella tjänster

Varför uppdaterar ni avtalet?
Vi utvecklar hela tiden nya funktioner och släpper kontinuerligt nya tjänster. Tekniken inom vår bransch utvecklas snabbt, särskilt tjänster och funktioner som bygger på artificiell intelligens. Nu justerar vi våra villkor för att säkerställa att vi kan fortsätta utveckla nya tjänster och förbättra befintliga tjänster på ett konkurrensmässigt sätt.

I samband med denna uppdatering av avtalet har vi även strävat efter att göra avtalet mer läsvänligt för dig.

 

Varför informerar ni om att ni uppdaterar avtalet?
Vi vill vara transparenta med de uppdateringar vi gör. Det framgår också av vårt avtal med dig att vi ska informera om vi gör ändringar i avtalet.

 

Varför behöver jag inte godkänna avtalsuppdateringen?
I den befintliga versionen av avtalet framgår det att vi inte behöver ditt godkännande, däremot ska vi informera om vi gör förändringar minst 30 dagar innan den nya versionen börjar gälla. Om du inte accepterar de nya justeringarna kan du säga upp avtalet innan det träder i kraft. För att göra en uppsägning, kontakta oss via avtal@fortnox.se.

 

Vad har ni förändrat jämfört med föregående avtal?
De väsentliga ändringarna är:

1. Vi har tagit fram ett särskilt avtal som riktar sig till byråer som köper tjänsten Byråpartner. Följden av detta är bland annat att tjänsteavtalet, dvs det som riktar sig till alla företagare som inte är redovisningsbyråer, blir enklare att läsa och förstå.

2. Användning av kunddata för marknadsföring och utveckling
Det nya avtalet ger oss rätt att kunna använda data som innehåller personuppgifter för att utveckla och marknadsföra våra tjänster. I det gamla avtalet har vi behövt göra åtskillnad på data från kunder som är enskilda firmor och kunder som inte är det, eftersom enskilda firmors organisationsnummer utgör personuppgift. Självklart respekterar och följer vi dataskyddslagstiftningen vid all behandling av våra kunders data.

3. Vi har rätt att stänga av användare från att nyttja sina tjänster efter 7 dagars utebliven betalning.

4. Förtydligande av våra sekretessåtaganden
Det nya avtalet ger oss rätt att informera företag om att de har ett organisationsnummer som är kopplat till ett abonnemang hos oss. Detta blir relevant endast om de hör av sig och vill bli kund.

5. Tvistlösning.
Vi har bytt till Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsinstitut då avgifter och arvode generellt är lägre än för det institut som reglerade förra avtalet.

 

Vad innebär uppdateringen av avtalet för mig?
Du behöver inte göra något ytterligare, utan kan fortsätta använda Fortnox program och tjänster som vanligt. Vi rekommenderar däremot att du läser de nya villkoren.

Den här uppdateringen innebär inga prisförändringar.

 

Vart vänder jag mig om jag har specifika frågor rörande innehållet i avtalet?
När du har läst igenom avtalet och har specifika frågor rörande innehållet kan du kontakta oss antingen direkt i ert abonnemang eller via avtal@fortnox.se.

 

Kan jag avsluta mitt avtal med Fortnox om jag inte godkänner det nya avtalet?
Du har rätt att säga upp ditt avtal för de Tjänster som omfattas av ändringen. Du kan säga upp den delen till det datum då ändringen börjar gälla.
Får jag tillbaka avgiften som betalats för den Tjänsten som jag säger upp på grund av ändringen?
Vi betalar tillbaka den del av avgiften som motsvarar återstående del av avtalstiden om du säger upp avtalet på grund av förändringen, innan förändringen träder i kraft.

 

Var hittar jag personuppgiftsbiträdesavtalet?
Personuppgiftsbiträdesavtalet ligger som bilaga 1 i avtalet.