Fortnox Användarstöd

Ny standardmall

Nya mallar för offert, order, följesedel, rot/rut restbelopp

Sedan tidigare är nya standardmallar för faktura lanserade och nu finns även nya utskriftsmallar tillgängliga för order, offert, följesedel och rot/rut restbelopp. Dessa fungerar i stort sätt likadant som fakturamallarna, men det finns vissa skillnader som man kan läsa mer om under FAQ:n.


Vad är en utskriftsmall?
En utskriftsmall används på samtliga dokument som skickas till kund och visar hur offert/order/fakturan faktiskt ser ut när den skickas till mottagaren. De tidigare utskriftsmallarna har nu automatiskt uppdaterats. De nya mallarna är smartare och klarar av vissa basfunktioner som de gamla mallarna dessvärre inte klarade. Nedan har vi listat flera nya smarta funktioner som mallen löser.


Stora belopp

Standardmallen klarar av fakturor med totalbelopp större än 999 999 kr. Har du tidigare haft en specialanpassad mall för att hantera detta behöver du inte längre använda den.


Radbrytningar
Den nya standardmallen radbryter inte i onödan utan håller ihop informationen om en artikel.


Fält som ej används visas inte på mallen
Har du exempelvis ingen information om ditt PlusGironummer kommer inte detta att visas på utskrifterna.


Speciella momstyper och tillhörande texter
Speciella momstyper och tillhörande texter visas som standard på den nya mallen vilket innebär att du inte behöver någon unik mall för detta ändamål. Skapa din offert/order/faktura som vanligt och välj sedan någon utav standardmallarna när du skickar.

Kolumner som ej används visas inte
Har du exempelvis skapat en faktura utan några befintliga artiklar och således inga artikelnummer kommer inte kolumnen för artikelnummer visas på din faktura.


FAQ

Vad behöver jag som använder gammal standardmall tänka på?
Du behöver inte tänka på någonting. Använder du normalt standardmallen kommer den bara att uppdateras till en ny variant.

Kommer mallar som jag skapat själv eller som Fortnox hjälpt mig att skapa försvinna?
Nej, alla egenskapade mallar kommer att finnas kvar. Det kan dock vara så att du inte behöver använda dina egenskapade mallar längre, eftersom den nya mallen löser dessa problem. Prova gärna de nya.


Kommer något annat justeras nu när jag fått den nya mallen?
Ja, vi kommer i samband med att vi ger dig den nya standardmallen att ta bort ett antal befintliga mallar som inte längre är nödvändiga. De mallar vi kommer ta bort avseende faktura och påminnelse är Standardmall OCR, Omvänd betalningsskyldighet, IBAN export, Bankgiro och Påminnelsemall i faktureringsvyn (kommer finnas kvar i påminnelsevyn).


Gällande nya utskriftsmallar för offert, följesedel, rot/rut restbelopp kommer de gamla standardmallarna att ersättas med de nya. När det gäller de tidigare två standardmallarna för order, dvs orderbekräftelse levererat antal och orderbekräftelse beställt antal, kommer dessa att ersättas av en ny standard mall som heter orderbekräftelse. Denna mall kommer att utgå från de beställda antalet, men kommer vid de tillfällen då alla varor inte kan levereras även visa levererat antal på ordermallen.


Kommer de mallar som ni tar bort försvinna för mig som har dessa som förvalda på en kund eller som standard under inställningar?
Har du dessa mallar förvalda på en kund, eller förvalda som standard under Inställningar - Fakturering - Utskriftsmallar, kommer de inte försvinna. Vi skulle dock rekommendera dig att byta dessa till den nya standardmallen eftersom att den fungerar bättre.

 

Vilka mallar kommer jag fortfarande kunna välja bland?
Faktura
- Standardmall, rot/rut restbelopp, följesedel, egenskapad mallar.
Order
- Orderbekräftelse, följesedel, egenskapade mallar.
Offert
- Offert, egenskapade mallar.


Gäller detta även fakturor som skickas via Fortnox Finans?
Nej, detta gäller enbart standardmallen som används för att skicka fakturor via Fortnox. Det gäller alltså inte fakturor som skickas via Fortnox Finans.