Fortnox Användarstöd

Ny standardmall

Vad är en fakturamall?

En fakturamall används på samtliga fakturor och visar hur fakturan faktiskt ser ut när den skickas till mottagaren. Vår tidigare standardmall har nu automatiskt uppdaterats till en ny.
Den nya standardmallen är smartare och klarar av vissa basfunktioner som den gamla mallen dessvärre inte klarade. Nedan har vi listat flera nya smarta funktioner som mallen löser:


Stora belopp

Standardmallen klarar av fakturor med totalbelopp större än 999 999 kr. Har du tidigare haft en specialanpassad mall för att hantera detta behöver du inte längre använda den.


Radbrytningar

Den nya standardmallen radbryter inte i onödan utan håller ihop informationen om en artikel.


Fält som ej används visas inte på mallen

Har du exempelvis ingen information om ditt PlusGironummer kommer inte detta att visas på fakturan.


Speciella momstyper och tillhörande texter

Speciella momstyper och tillhörande texter visas som standard på den nya mallen vilket innebär att du inte behöver någon unik mall för detta ändamål. Skapa din faktura som vanligt och välj sedan standardmall när du skickar.


Fungerar på flera varianter

Den nya standardmallen med dess funktionalitet fungerar på flera olika varianter såsom avtal, kredit, påminnelse, kontantfaktura exklusive offert/order.


Kolumner som ej används visas inte

Har du exempelvis skapat en faktura utan några befintliga artiklar och således inga artikelnummer kommer inte kolumnen för artikelnummer visas på din faktura.

 

FAQ

Vad behöver jag som använder gammal standardmall tänka på?
Du behöver inte tänka på någonting. Använder du normalt standardmallen kommer den bara att uppdateras till en ny variant.

Kommer mallar som jag skapat själv eller som Fortnox hjälpt mig att skapa försvinna?
Nej, alla egenskapade mallar kommer att finnas kvar. Det kan dock vara så att du inte behöver använda dina egenskapade mallar längre, eftersom den nya mallen löser dessa problem. Prova gärna den nya.

Kommer något annat justeras nu när jag fått den nya mallen?
Ja, vi kommer i samband med att vi ger dig den nya standardmallen att ta bort ett antal befintliga mallar som inte längre är nödvändiga. De mallar vi kommer ta bort är Standardmall OCR, Omvänd betalningsskyldighet, IBAN export, Bankgiro och Påminnelsemall i faktureringsvyn (kommer finnas kvar i påminnelsevyn).

Kommer de mallar som ni tar bort försvinna för mig som har dessa som förvalda på en kund eller som standard under inställningar?
Har du dessa mallar förvalda på en kund, eller förvalda som standard under inställningar kommer de inte försvinna. Vi skulle dock rekommendera dig att byta dessa till den nya standardmallen eftersom att den fungerar bättre.

Vilka mallar kommer jag fortfarande kunna välja bland när jag ska skicka min faktura?
De mallar som du fortfarande kommer kunna välja när du skapar en faktura är kontantfaktura, standardmall, ROT/RUT restbelopp, följesedel, egenskapade mallar samt mallar som du har som standard eller förvalda på en kund.

Gäller detta även fakturor som skickas via Fortnox Finans?
Nej, detta gäller enbart standardmallen som används för att skicka fakturor via Fortnox. Det gäller alltså inte fakturor som skickas via Fortnox Finans.


Exempel
Nedan är exempel på hur vår gamla standardmall ser ut kontra den nya.

gammal-standardmall.jpg

ny-standardmall.jpg