Fortnox Användarstöd

Byta arbetstidsschema mitt i löneperiod

Om den anställde byter arbetstidsschema mitt i en löneperiod så behöver du justera detta manuellt i Fortnox Lön.
Vi beskriver två olika alternativ nedan. Du väljer det alternativet som passar just er.

Tänk på att:
Om den anställde byter arbetstidsschema för hela löneperioden så behöver du enbart ändra schema inne på personalkortet under fliken Anställning. Nästa lönebesked kommer då innehålla lön som är efter det nya arbetstidsschemat.

 

Anställd ökar sin arbetstid

Den anställde ska gå upp i arbetstid från den 15:e i månaden. I vårt exempel utgår vi ifrån deltid till heltid. Löneperioden är januari och den anställdes nya schema börjar gälla den 15 januari.

 1. På den anställdes personalkort låter du deltidsschemat vara kvar tills lönen för januari är utbetald.

 2. När du skapat lönebeskedet behöver du lägga till bruttolön för de dagar som den anställde arbetat heltid under perioden.
  Den extra ersättning som den anställde ska få i bruttolön per kalenderdag räknar du ut enligt följande formel:
  (Månadslön för heltid*12/365) - (Aktuell månadslön för deltid*12/365) = ersättning per kalenderdag

 3. Ersättningen per kalenderdag som du räknat fram ovan ska registreras på löneart 135 - Övrig bruttolön.

 4. Beloppet blir antal kalenderdagar * ersättning per kalenderdag
  I detta exempel blir det 16 kalenderdagar (31-15=16)

 5. När lönen för januari är utbetald går du in på den anställdes personalkort, fliken Anställning och byter arbetstidsschema till det nya.

Obs!
Avvikelserna som är med på den aktuella lönekörningen i samband med byte av schema beräknas alltid på det schemat som finns på den anställde i personalregistret. Så om någon av dessa avvikelser ska beräknas på det schema ni byter till eller från så får ni räkna ut och ändra värdena manuellt på dessa.

 

Anställd minskar sin arbetstid

Den anställde ska gå ner i arbetstid från den 15:e i månaden. I vårt exempel utgår vi i från heltid till deltid. Löneperioden är januari och den anställdes nya schema börjar gälla den 15 januari.

 1. På den anställdes personalkort under fliken Anställning ändrar du till det nya deltidsschemat.

 2. När du skapat lönebeskedet behöver du lägga till bruttolön för de dagar som den anställde arbetat heltid under perioden.
  Den extra ersättning som den anställde ska få i bruttolön per kalenderdag räknar du ut enligt följande formel:
  (Månadslön för heltid*12/365) - (Aktuell månadslön för deltid*12/365) = ersättning per kalenderdag

 3. Ersättningen per kalenderdag som du räknat fram ovan ska registreras på löneart 135 - Övrig bruttolön.

 4. Beloppet blir antal kalenderdagar * ersättning per kalenderdag
  I detta exempel blir det 14 kalenderdagar (15-1=14)


Obs!
Avvikelserna som är med på den aktuella lönekörningen i samband med byte av schema beräknas alltid på det schemat som finns på den anställde i personalregistret. Så om någon av dessa avvikelser ska beräknas på det schema ni byter till eller från så får ni räkna ut och ändra värdena manuellt på dessa.

Här kan du läsa mer om hur du skapar nya arbetstidsscheman:
Skapa arbetstidsschema