Tillfälligt slopad karens

Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget mellan den 11 mars och 31 maj 2020. Beslutet innebär att den anställde söker ersättning för karensavdraget retoraktivt hos Försäkringskassan. Läs mer hos Försäkringskassan

Du hanterar de anställdas karensavdrag som vanligt i Fortnox Lön. Läs mer om det slopade karensavdraget på Försäkringskassan.

Beslutet gäller för sjukdagar under perioden 2020-03-11 - 2020-05-31. Sjukdagar innan detta datum ska ha karens som vanligt.