Fortnox Användarstöd

Covid - Anpassningar i Fortnox Lön

Med anledning av coronaviruset Covid-19 har vi här samlat information om de tillfälliga förändringar som berör Fortnox Lön.

 

Slopat karensavdrag

Karensavdraget slopas tillfälligt för perioden 11 mars till 31 maj 2020. Den anställde söker ersättning retroaktivt hos Försäkringskassan.

Du som arbetsgivare hanterar de anställdas karensavdrag som vanligt i Fortnox Lön.

Läs mer om det slopade karensavdraget på Försäkringskassans hemsida.

 

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten tar över hela kostnaden för all sjuklön från den 1 april till och med den 31 maj 2020.

För att få ersättning för företagets sjuklönekostnad för denna perioden rapporterar du in sjuklönekostnaden som vanligt till Skatteverket på arbetsgivardeklarationen och du ersätts sedan genom ditt skattekonto.

På arbetsgivardeklarationen redovisas periodens sjuklönekostnad i fält 499 - Sjuklönekostnad inklusive arbetsgivaravgifter. I Fortnox Lön fylls sjuklönekostnaden automatiskt i på din arbetsgivardeklaration när du skapar den.

 

Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften införs för perioden 1 mars till 30 juni 2020 så att endast ålderspensionsavgiften på 10,21% betalas. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och endast på den del av den anställdes lön som inte överstiger 25 000 kr. På lön över 25 000 kr betalas full arbetsgivaravgift.

I Fortnox Lön behöver du inte göra några inställningar för att få de tillfälliga arbetsgivaravgifterna. När du skapar en ny deklaration för perioder som omfattas av nedsättningen får du i dialogen för att Skapa ny en fråga om du vill använda den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften.

 

covid19-sa_nkt-arbetsgivaravgift.jpg

 

Svarar du Ja på frågan beräknas automatiskt sänkningen på upp till 30 anställda i företaget. Programmet säkerställer att de anställda med lön över 25 000 kr först tas med om det skulle vara så att företaget har fler än 30 anställda som får lön utbetald under månaden.

Programmet gör ingen sänkning av avgiften på anställda enligt nedan då det inte går att kombinera med denna tillfälliga sänkning:

 • Anställda som är födda mellan 2002-2004
 • Anställda som är äldre än 65 år
 • Anställd inställd som Första anställd

Läs mer längre ner under rubriken Kombination av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna med Forskning och utveckling / Regionalt stöd om hur vi hanterar kombinationen av detta i Fortnox Lön för:

 • Anställda inställda för Regionalt Stöd
 • Anställda inställda för Forskning och Utveckling

Vilka anställda som nedsättningen görs på ser du när du väljer att ta ut utskriften Arbetsgivardeklaration+Underlag eller Underlag i kolumnen Första anställd/Arbetsgivaravgift för unga. Anställda som har löner över 25 000 och är underlag för tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna redovisas i båda kolumnerna.

 

skatteunderlag-tillf-sa_nkt.jpg

 

Första anställd och de som ingår i den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften markeras med Ja i fält 062 Första anställd på individuppgiften.

 

arbetsgivardeklaration-individ.jpg

Bokför du arbetsgivaravgiften per lönebesked så justeras den nedsatta arbetsgivaravgiften på arbetsgivardeklarationens bokföringsunderlag.

Bokför du hela arbetsgivaravgiften på arbetsgivardeklarationens bokföringsunderlag så är den nedsatta arbetsgivaravgiften inräknad i den totala arbetsgivaravgiften.

 

covid19-fortnox-bokfo_ringsunderlag.jpg

 

Den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften kommer inte att synas på de anställdas lönebesked utan beräknas först när du skapar arbetsgivardeklarationen. På lönebeskedet kommer full arbetsgivaravgift visas vid Preliminär arbetsgivaravgift.

covid19-fortnox-prelimina_r-arbetsgivaravgift.jpg

covid19-fortnox-prel-arbetsgivaravg.jpg

 

Rätta en skapad och bokförd deklaration för perioden mars
Om du redan hunnit skapa och bokföra en arbetsgivardeklaration för mars och nu vill utnyttja nedsättningen gör du enligt följande:

 1. Gå till bokföringen och gå till verifikationen där S.03 är bokförd. Gå in på verifikatet och klicka på Ändra. Stryk dessa rader.
 2. Gå till Lön och fliken Bokföringsunderlag. Under filtret Bokförda markerar du S.03 och sedan radera.
 3. Markera perioden 2020.S.03 i listan över skapade deklarationer och klicka på Radera längst ner till vänster för att ta bort den markerade perioden.
 4. Skapa om perioden genom att välja Skapa ny och välj period 2020.S.03
 5. Svara Ja på frågan om nedsatt arbetsgivaravgift och välj Skapa.
 6. Skicka in deklarationen till Skatteverket.
 7. Gå till Bokföringsunderlag. Skapa ny och bokför den post som skapas för perioden S.03.

Om deklarationen för mars redan har blivit inlämnad till Skatteverket kan du lämna en rättelse eller begära omprövning hos Skatteverket. Här finns mer information om att rätta en arbetsgivardeklaration.

 


Kombination av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter med Forskning och utveckling/Regionalt stöd

Har du anställda som har JA på inställningen för Forskning och utveckling eller Stödområde A under Register - Personal - Skatt så kan man till viss del kombinera detta med tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna. I Fortnox Lön kombinerar vi nedsättningen tillsammans med tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter automatiskt för er som har upp till 30 individuppgifter som berörs av tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna i perioden.
Ungdomar födda 2002-2004, första anställd och anställda äldre än 65 år räknas inte i dessa 30 individuppgifterna eftersom dom inte berörs av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna.

Det särskilda avdraget för Forskning och utveckling eller Regionalt stöd får inte beräknas på underlag som samtidigt utgör underlag för tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna. Det innebär att vi på löner upp till 25 000 kr beräknar tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften. För löner som överstiger 25 000 kr så beräknar vi den del som överstiger 25 000 kr som underlag för Forskning och utveckling eller Regionalt stöd. För en anställd som har 27 000 kr som underlag för arbetsgivaravgifter så beräknas tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifter på 25 000 kr och 2000 kr blir underlag för Forskning och utveckling eller Regionalt stöd.

I de perioder som du har mer än 30 individuppgifter som skulle kunna ingå i tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifter får denna kombination hanteras manuellt.

 

Manuell hantering av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter:

 1. Skapa arbetsgivardeklarationen med JATillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter.
 2. När du har redovisat underlaget till Skatteverket, så måste du manuellt korrigera på deras hemsida så att du får värden för antingen Regionalt stöd eller Forskning och utveckling.
 3. När du gjort klart deklarationen hos Skatteverket så ska du i Fortnox Lön skapa alla bokföringsunderlag för perioden. Programmet kommer att vilja skapa ett underlag för perioden S som är för arbetsgivardeklarationen och den innehåller mellanskillnaden på full arbetsgivaravgift och den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna.
 4. Du bokför alla underlag, men i bokföringen måste du sedan ändra beloppen i verifikatet för perioden S så att de stämmer överens med de ändringar du gjort hos Skatteverket.

 

Manuell hantering med rabatt:

 1. Skapa arbetsgivardeklarationen med NEJTillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter.
 2. Under Inställningar - Lön - Skatt och arbetsgivaravgifter har ni valt JA på antingen Regionalt stöd eller Forskning och utveckling. Ni anger även under Register - Personal - Skatt vilka anställda som berörs av Regionalt stöd eller Forskning och utveckling.
 3. När du har redovisat underlaget på Skatteverkets hemsida, så måste du manuellt korrigera vilka anställda du vill markera fält 062 på.
 4. När du gjort klart deklarationen hos Skatteverket så ska du i Fortnox Lön skapa alla bokföringsunderlag för perioden. Programmet kommer vilja skapa ett underlag för perioden S som är för arbetsgivardeklarationen och den innehåller mellanskillnaden på full arbetsgivaravgift och den sänkning som gjorts för Regionalt stöd eller Forskning och utveckling.
 5. Du bokför alla underlag men i bokföringen måste du sedan ändra beloppen i verifikatet för perioden S så de stämmer överens med de ändringar du gjort hos Skatteverket.

 

Korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare benämnt som korttidspermittering) gäller från och med den 16 mars till och med den 31 december 2020. Det innebär att företagets lönekostnader kan minskas med hälften genom att staten står för en större del av kostnaden.

Mer om regelverken för att få stöd för korttidsarbete kan du läsa om här eller på Tillväxtverkets sida om korttidsarbete.

Vid korttidsarbete kan arbetstiden minskas i fyra fasta nivåer 20%, 40%, 60% eller 80%. Den utökade möjligheten att minska arbetstiden med 80 procent träder i kraft den 1 juni och kan användas under maj, juni och juli 2020.
Lönen vid korttidsarbete minskas enligt följande:

Minskad
Arbetstid
Minskad
Lön
20% 4%
40% 6%
60% 7,5%
80% 12%

 


Minskning av lön är lika stor oavsett det lönetak på 44 000 kr som gäller för ersättning från staten för korttidsarbete. Dvs är lönen 50 000 kr och arbetstiden minskas med 40% minskas hela lönen (50 000 kr) med 6%.
Staten ger stöd för lönen upp till taket på 44 000 kr och resterande del över taket står arbetsgivaren för.

All frånvaro hanteras utifrån ordinarie arbetstidsförläggning. Alla avdrag görs på den för korttidsarbete reducerade lönen. Undantag är dock hantering av semester. Semesterlön och semestertillägg ska beräknas på ordinarie lönen

OBS! Du behöver kontrollera hur korttidsarbete ska hanteras enligt ditt kollektivavtal.

Hantering av korttidsarbete i Fortnox Lön


Vid korttidsarbete är det viktigt att den anställdes ordinarie arbetsschema ligger kvar på personalkortet. All frånvaro vid korttidsarbete hanteras utifrån de anställdas ordinarie arbetstidsschema.

Arbetad tid och arbetstidsschema
Vid korttidsarbete ska de anställdas ordinarie arbetstidsschema ligga kvar på personalkortet. 

För timavlönade med 0-schema behöver du lägga in den tänkta arbetade tiden i kalendariet i Fortnox Lön. Reducering för korttidsarbete görs utifrån dessa timmar på lönebeskedet.

Justering av lön vid korttidsarbete
Vid korttidsarbete reduceras de anställdas lön med 4, 6, 7,5 eller 12%.
I Fortnox Lön gör du reducering med löneart för korttidsarbete. Du plockar manuellt upp lönearten på den anställdas lönebesked i lönekörningen.

Det är viktigt att du inte ändrar de anställdas lön på personalkortet vid korttidsarbete. Den ordinarie lönen ska vara kvar då den ligger till grund för t ex beräkning av semester.

OBS! Justering av korttidsarbete görs på lönebeskeden. Lönearterna kan inte hämtas upp i kalendariet.

Det finns följande lönearter för justering av lön:

Månadsavlönade
4721 - Korttidsarbete 20% hel månad
4722 - Korttidsarbete 40% hel månad
4723 - Korttidsarbete 60% hel månad
4724 - Korttidsarbete 80% hel månad 
47211 - Korttidsarbete 20% kalenderdag
47221 - Korttidsarbete 40% kalenderdag
47231 - Korttidsarbete 60% kalenderdag
47241 - Korttidsarbete 80% kalenderdag

Timavlönade
4726 - Korttidsarbete 20% timavlönad
4727 - Korttidsarbete 40% timavlönad
4728 - Korttidsarbete 60% timavlönad
4729 - Korttidsarbete 80% timavlönad

 

 
Korttidsarbete del av månad
Vid korttidsarbete del av månad sänker du lönen för de dagar som den anställde har haft korttidsarbete.

 1. Gå in på den anställdes lönebesked i lönekörningen.
 2. Välj löneart för Korttidsarbete på nästa lediga rad, kalenderdag (månadsavlönad) eller Korttidsarbete, timavlönad (timavlönad).
 3. Registrera datum och antal kalenderdagar för perioden och spara sedan lönebeskedet.
  Summan på lönebeskedsraden syns först när du sparat lönebeskedet.

Exempel månadsavlönad:
Företag ska sänka sina anställdas arbetstid med 40%, det innebär en sänkning av lönen med 6 %. Korttidsarbete börjar gälla den 14 april. Företagets löne- och avvikelseperiod är 1-30 april.

På lönebeskedet kommer följande lönearter med:

Anställd med månadslön:
12 - Månadslön 30 000,00
47221 - Korttidsarbete 40 % kalenderdag (17 kal.dgr) - 1000,06

Korttidsarbete_del_av_m_nad.png

Anställd med timlön:
11 - Timlön (150 kr * 160 h) 24 000,00
4727 - Korttidsarbete 40% timavlönad (104 h) -936,00

fortnox-lo_n-lo_nespecifikation-timavlo_nad.png

För timavlönade med 0-schema behöver du lägga in den tänkta arbetade tiden i kalendariet i Fortnox Lön. Reducering för korttidsarbete görs utifrån dessa timmar på lönebeskedet.

Kontrollera i ditt kollektivavtal hur du ska hantera korttidsarbete vid del av månad.Korttidsarbete hel månad
Vid korttidsarbete med samma nedsättning hela löneperioden sänker du lönen med löneart för korttidsarbete hel månad.

Exempel:
Företaget har haft korttidsarbete hela maj månad med 40%. På lönebeskedet som avser löneperioden för maj justerar man lönen enligt följande

Månadsavlönad:
12 - Månadslön 30 000,00
4722 - Korttidsarbete, 40% -1 800,00

fortnox-lo_n-korttidsarbete-hel-ma_nad.png

Timavlönad:
11 - Timlön
(150 kr * 152 h) 22 800,00
4727 - Korttidsarbete, 40% timavlönad
-1 368,00

fortnox-lo_n-korttidsarbete-hel-ma_nad-timavlo_nad.png

För timavlönade med 0-schema behöver du lägga in den tänkta arbetade tiden i kalendariet i Fortnox Lön. Reducering för korttidsarbete görs utifrån dessa timmar på lönebeskedet.

 

Justering av övriga tillägg
Om den anställde har andra tillägg på lönen som ska reduceras på grund av korttidsarbete gör du det manuellt på den anställdes lönebesked i fältet Summa.

Om fältet Summa är låst för redigering på lönebeskedet kan du under avsnittet Ändra löneart för manuell inmatning läsa om hur du gör för att låsa upp det.

 

Frånvaro
Om den anställde har frånvaro under tiden för korttidsarbete hanterar du det genom att manuellt justera belopp för frånvaro på den anställdes lönebesked

All frånvaro vid korttidsarbete hanteras utifrån på de anställdas ordinarie arbetstidsschema.

För att räkna fram belopp för justering av frånvaro vid korttidsarbete gör du enligt följande:

Korttidsarbete Reducering
20% Belopp * 0,96
40% Belopp * 0,94
60% Belopp * 0,925
80% Belopp * 0,88

På de anställdas lönebesked justerar du avdragen manuellt med hänsyn till reducering för korttidsarbete. Om fältet Summa är låst för redigering på lönebeskedet kan du under avsnittet Ändra löneart för manuell inmatning läsa om hur du gör för att låsa upp det.


Sjuk
Dag 1-14
Sjukavdrag och sjuklön beräknas på den reducerade lönen för korttidsarbete. Avdrag görs enligt ordinarie schemaläggning.

På den den anställdes lönebesked behöver du manuellt justera sjukavdrag och sjuklön genom att beräkna summan * faktor reducering lön

För Karensavdraget kan man justera beloppet manuellt på den anställdes personalkort i fälten för Karens på fliken Löneuppgifter.
Om du ändrar på personalkortet får du inte glömma att ändra tillbaka när korttidsarbetet är avslutat.

Exempel:
Anställd har korttidsarbete 40%
Timmar vid korttidsarbete

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
8   8 8      

Ordinarie schema

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
8 8 8 8 8    

Anställd är sjuk 4-6 maj
Justera belopp manuellt på löneart för Karensavdrag, Sjukavdrag och Sjuklön genom att multiplicera summan på lönearten med 0,94.

Lönebesked före justering

Fo_re-a_ndring-justera.jpg

Ändrar på lönebeskedets lönearter enligt följande:
442 - Sjuklön: Ny summa = 2 915,43 (3 101,52*0,94)
44 - Sjukavdrag: Ny summa = -3 644,34 (3 876,96*0,94)
440 - Karensavdrag: Ny summa = 971,83 (1 033,86*0,94)

Lönebesked efter justerade belopp

Efter-a_ndring.jpg


Dag 15 -

Sjukavdrag beräknas på den reducerade lönen för korttidsarbete. Avdrag görs enligt ordinarie schemaläggning

 

Vård av barn (VAB)
Vid Vård av barn är det viktigt att frånvaro registreras för de dagar som den anställde begär ersättning från Försäkringskassan

På den anställdes lönebesked behöver du manuellt justera avdrag för frånvaron.
Du räknar fram det reducerade beloppet på följande sätt
Summa för frånvaro * faktor reducering lön

Semester
Semester ska under korttidsarbete förläggas enligt ordinarie arbetstidsschema.

Vid uttag av semester behöver du manuellt justera det avdrag som görs på den anställdes lönebesked.

Du räknar fram det reducerade beloppet på följande sätt
Summa för frånvaro * faktor reducering lön

Exempel:
Anställd har korttidsarbete 40% och har semester 15-18 juni

Lönebesked före justering - sammalöneregeln:

fo_re-sammalo_neregeln.jpg

Ändra på lönebeskedets lönearter enligt följande:
225 - Semesterlöneavdrag: Ny summa = 5 188,80 (5 520*0,94)

Lönebesked efter justering - sammalöneregeln:

efter-sammalo_neregeln.jpg

 

Lönebesked före justering - procentregeln:

fo_re-procentregeln.jpg

Ändra på lönebeskedets lönearter enligt följande:
225 - Semesterlöneavdrag: Ny summa = 4 842,88 (5 152*0,94)

Lönebesked efter justering - procentreglen:

efter-procentregeln.jpg

 

Övrig frånvaro
På den anställdes lönebesked behöver du manuellt justera avdrag för frånvaron.
Du räknar fram det reducerade beloppet på följande sätt
Summa för frånvaro * faktor reducering lön


Rapportering av statistik
Vid statistikrapportering ska både den avtalade tiden och de faktiska antalet arbetade timmar redovisas.

Om du under året ska rapportera in statistik till SCB eller Svenskt Näringsliv behöver du på de anställdas lönebesked lägga in hur många timmar som de anställda minskar sin arbetstid vid korttidsarbete.

 1. Plocka upp löneart 470 - Korttidsarbete (permitteringstid) på de anställdas lönebesked.
 2. Ange hur många timmar som arbetstiden har minskats med för aktuell period. Du ska inte ange ett minus framför beloppet på löneart 470, lönearten minskar automatiskt de arbetade timmarna.
 3. Plocka upp löneart 4700 - Justering arbetad tid och ange samma antal timmar som på löneart 470 - Korttidsarbete (permitteringstid).
  Löneart 4700 - Justering arbetad tid är en justeringslöneart som ser till att endast statistiken ska påverkas.

Dessa lönearterna skrivs inte ut på den anställdes lönebesked.

Exempel:
Ordinarie arbetstid för perioden är 160 timmar. Företaget har korttidsarbete 40% vilket innebär att för perioden minskas arbetstiden med 64 timmar vilket ska rapporteras till SCB.

korttidsarbete-exempel.jpg


Pensionsavsättning
Fora
Den pensionsmedförande lönen ska motsvara kontant utbetald bruttolön, dvs lön som anställd får efter reducering för korttidsarbete.
I Fortnox lön är lönearterna inställda för att påverka Fora. Du behöver inte göra någon förändring för att rapporteringen till Fora ska bli korrekt.

Collectum ITP 1
Den pensionsmedförande lönen ska motsvara kontant utbetald bruttolön, dvs lön som anställd får efter reducering för korttidsarbete.
I Fortnox lön är lönearterna inställda för att vara påverka Collectum ITP 1. Du behöver inte göra någon förändring för att rapporteringen av Collectum ITP 1 ska bli korrekt.

Collectum ITP 2
Vid rapportering av Collectum ITP 2 finns det för företaget två alternativ hur man rapporterar vid korttidsarbete

Anmäl ordinarie lön - företaget kan under tiden för korttidsarbete fortsätta att anmäla den ordinarie lönen. Anmäl löner som vanligt från Fortnox Lön.

Anmäl faktiska lönen vid korttidsarbete - företaget kan under tiden för korttidsarbete välja att rapportera de anställdas faktiska lön. Du behöver då göra en anmälan när korttidsarbete inleds, om förändring av lön sker under pågående korttidsarbete och när företaget återgår till ordinarie lön efter avslutat korttidsarbete. Du behöver manuellt justera lönerna vid rapportering till Collectum.

Kontrollera i ditt kollektivavtal vad som gäller för Collectum ITP 2.

 

Ändra löneart för manuell inmatning

Steg för att låsa upp löneart för manuell inmatning:

1. Klicka på Register - Lönearter och koder.
2. Du väljer personaltyp, arbetare eller tjänsteman.
3. Sök upp den löneart som du vill öppna upp fältet Belopp på.
4. Klicka in dig på lönearten. Sätt Ja på Belopp och/eller Summa under fliken Formler.

fortnox-lo_n-formler.png

5. Under fliken Registrering så sätter du Ja på Belopp och/eller Summa.

fortnox-lo_n-registrering.png

Nu kommer belopp fältet vara öppet för redigering på de anställdas lönebesked. Du kan där fylla i det faktiska belopp som du ska ha.

Vill man ändra formler i lönearten kan du läsa mer i Skapa nya lönearter.

Avstämning av korttidsarbete

Efter tre månader ska du göra en avstämning på din stödperiod, du kan i samband med avstämningen söka ytterligare stöd. I avstämningen ska du sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbetet under stödperioden.

Punkter som du ska redovisa:

Ordinarie arbetstid
Den ordinarie arbetstiden hittar du i kalendariet på respektive anställd.
1. Klicka på den önskade anställda i listan för kalendariet.
2. Välj sedan vilket datum du vill se för. Till höger om datumen ser du totala schema tiden per vecka och en summering längst ner.

Faktisk arbetad tid under korttidsarbete
Den faktiskt arbetade tiden ser du inte i Fortnox Lön utan du kan behöva ta fram den på olika sätt. Använder du ett schemaläggningsprogram så kan du se om du kan få ut de faktiska arbetade timmar från det program.
Du kan även räkna ut det manuellt. Har ni på er arbetsplats kommit fram till att man arbetar exempelvis 2 dagar i veckan i stället för 5 så räknar du ut hur många timmar det blir under den perioden som ska redovisas.

Ordinarie månadslön
Den faktiska bruttolönen hittar du på respektive anställds lönebesked under den perioden som du ska stämma av. Tillväxtverket vill ha grundlönen utan tillägg eller andra bruttolöner.

Månadslön under korttidsarbete
Vilken månadslön den anställde haft under korttidsarbetet hittar du på varje lönebesked. Du tar lönen du fyllt i ovan punkt minus den löneminskning som gjort i samband med korttidsarbete. Summan ser du på varje lönebesked.
Du ska ange den planerade månadslönen, dvs om den anställde endast haft korttidsarbete del av månaden ska du ändå fylla i månadslönen för hela månaden. Frånvaro som lett till löneavdrag ska inte räknas med.

Frånvaro, tex. sjukdom, vab eller semester
Du hittar frånvarodagar på varje lönebesked för respektive anställd.

Vill du veta mer om hur du ska redovisa finns mer information hos tillväxtverket.


Lönearter för korttidsarbete på rapporten Lönestatistik
Behöver du ha ut en utskrift med de registrerade lönearterna för korttidsarbete så får du med dessa i rapporten Lönestatistik. Se till att Övrigt under Huvudklasser eller Övrigt - Diverse under Löneartsklasser är markerat så skrivs registreringarna från lönebeskeden ut.

Huvudklasser - Diverse

huvudklasser-diverse.png

Löneartsklasser - Övrigt - Diverse

lo_nearter-o_verigt-diverse.png

 

Arbetsgivarintyg - Korttidsarbete

Här kan du läsa mer om arbetsgivarintyg för personer med korttidspermittering:

Arbetsgivarintyg - Korttidsarbete

 

Sjukpenning till riskgrupper

Anställda i riskgrupp eller närstående till riskgrupp kan få sjukpenning från Försäkringskassan om de inte kan arbeta på grund av Covid-19. Det gäller för max 90 dagar under perioden 1 juli - 30 september 2020.
Läs mer här:  Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller

I Fortnox Lön kan du hantera detta genom frånvaroregistreringar på något av följande sätt:

 • Sjukpenning i förebyggande syfte för dem i riskgrupp som inte kan arbeta hemifrån kan registreras som Smittbärare eller Övrig frånvaro
 • Smittbärarpenning till närstående i samma hushåll som en person i riskgrupp kan registreras som Smittbärare
 • Tillfällig föräldrapenning för vård av barn som nyligen varit svårt sjuka registreras som Vård av barn.