Fortnox Användarstöd

Kreditera husfaktura

Skapa kreditfaktura

Behöver du kreditera din husfaktura börjar du med att gå in på den och klicka på Skapa kreditfaktura nere till vänster eller ovanför kundfältet. Kan du inte välja Skapa kreditfaktura beror det på att fakturan inte är bokförd eller att du redan skapat en kreditfaktura. 

 

skapa-kreditfaktura.png

 

När kreditfakturan är skapad är det viktigt att inte markera den med husarbete. 

 

ej-markera-med-husfaktura.png

 

Bokför sedan kreditfakturan genom att klicka på Bokför nere till höger antingen inne på fakturan eller i listvyn för kundfakturor.
När både husfakturan och kreditfakturan ligger som bokförda behöver du lägga dem båda som slutbetalda för att de ska kvitta varandra.

 

Registrera inbetalning - obetald faktura

Har fakturamottagaren inte betalt sin del av husfakturan så bokför du båda fakturorna som slutbetalda genom nedan tillvägagångssätt.

Gå till fliken Inbetalningar och välj Sök i faktlista, markera båda fakturorna och ange samma betaldatum - välj Lägg till nere till höger.

När betalningarna är tillagda är det viktigt att ni ändrar Betalt SEK på husfakturan så att hela fakturan betalas här.
När det står Totalt SEK: 0,00 nere till höger väljer ni betalkonto och sedan Bokför. Nu kommer båda fakturorna ligga som slutbetalda.

slutbetalda.png

 

Registrera inbetalning - delbetald faktura

Är det så att fakturamottagaren redan betalat sin del av husfakturan så bokför du båda fakturorna som slutbetalda genom nedan tillvägagångssätt.

Gå till fliken Inbetalningar och välj Sök i faktlista, markera båda fakturorna och ange samma betaldatum - välj Lägg till nere till höger. Ändra Betalt SEK till samma belopp som skattereduktionen är på. När det står ett negativt belopp vid Totalt SEK nere till höger så bokför du betalningarna.

husfaktura-kreditera.jpg

 

Nu ligger båda fakturorna som slutbetalda och det är endast ett steg kvar innan det är klart. Gå till fliken Husarbete under Fakturering och leta upp husfakturan.
Ligger fakturan under fliken Ej ansökta så behöver du först markera fakturan och välja Begär utbetalning nere till höger. Rutan som visas när du klickar på Begär utbetalning angående att ladda ner fil kan du kryssa ner.

När fakturan ligger under Ansökta under fliken Husarbete så markerar du fakturan och skriver 0,00 under Beslutad skattereduktion. Avsluta med att klicka på Bokför nere till höger. Ingenting kommer att bokföras här utan detta görs enbart för att fakturan ska få korrekt status under Husarbete.

 

husfaktura-kreditera-bokfo_r.jpg