Fortnox Användarstöd

Export av artikelregister

För att exportera ditt artikelregister skriver du ut rapporten Artikelregister. Klicka på Rapporter uppe till höger, och välj Artikelregister.

 

meny-rapporter.png

 

fortnox-rapporter-artikelregister.png

 

I den nya rutan som öppnas väljer du det urval du vill i ditt Artikelregister, hur den ska sorteras, om den ska visa disponibla antal samt om rapporten ska vara stående eller liggande. Klicka sedan på Visa TXT, som du i sin tur kan spara ner och öppna i till exempel Google Kalkylark och Microsoft Excel.

 

export-artikelregister.png

 

Om du därefter ska importera artikelregistret i ett annat eller nytt företag i Fortnox använder du Importfunktionen. Här kan du läsa mer om Import av register.