Fortnox Användarstöd

Export av artikelregister

Om du skulle behöva exportera ditt artikelregister för att till exempel föra över det till ett nytt företag i Fortnox kan du göra detta genom att välja att skriva ut rapporten Artikelregister.

Klicka på Rapporter längst till höger i menyraden.

meny-rapporter.png

Välj sedan rapporten Artikelregister.

fortnox-rapporter-artikelregister.png

I den nya rutan som öppnas väljer du det urval du vill i ditt Artikelregister, hur den ska sorteras, om den ska visa disponibla antal samt om rapporten ska vara stående eller liggande. Klicka sedan på Visa TXT, som du i sin tur kan spara ner och öppna i till exempel Google Kalkylark och Microsoft Excel.

export-artikelregister.png

Om du därefter ska importera artikelregistret i ett annat eller nytt företag i Fortnox använder du Importfunktionen. Här kan du läsa mer om Import av register.