Fortnox Användarstöd

Export av kundregister

Om du skulle behöva exportera ditt kundregister för att till exempel föra över det till ett nytt företag i Fortnox kan du göra detta genom att välja att skriva ut rapporten Kundregister.

Klicka på Rapporter längst till höger i menyraden.

meny-rapporter.png

Välj sedan rapporten Kundregister.

fortnox-rapporter-kundregister.png

I den nya rutan som öppnas väljer du Ladda ner fil. Så sparas en CSV-fil, som är kompatibel med till exempel Google Kalkylark och Microsoft Excel, ner på din dator.

export-kundregister.png

Om du därefter ska importera kundregistret i ett annat eller nytt företag i Fortnox använder du Importfunktionen. Här kan du läsa mer om Import av register.