Fortnox Användarstöd

Export av leverantörsregister

Här beskriver vi hur du gör för att exportera ditt leverantörsregister, om du exempelvis vill föra över det till ett annat företag i Fortnox.

Klicka på Rapporter längst till höger i menyraden.

meny-rapporter.png

Välj sedan rapporten Leverantörsregister.

fortnox-rapporter-leveranto_rsregister.png

I den nya rutan som öppnas väljer du Ladda ner fil. Då sparas en CSV-fil, som är kompatibel med till exempel Google Kalkylark och Microsoft Excel, ner på din dator.

export-leveranto_rsregister.png

Om du därefter ska importera leverantörsregistret i ett annat eller nytt företag i Fortnox använder du Importfunktionen.
Läs mer här: Import av leverantörsregister