Fortnox Användarstöd

Kom igång med utvecklarportalen

Mina Appar

I utvecklarportalen får ni tillgång att skapa egna appar som kunderna kan lägga till mot sina bolag i Fortnox. Detta kräver att man har en utvecklarlicens i Fortnox och att man har en användare uppsatt med korrekt behörighet.

Utvecklarlicensen kan man inte lägga till själv utan detta görs av Fortnox.
Detta kräver att man är utvecklare sedan tidigare och ska migreras till det nya systemet mot ett skarpt bolag i Fortnox. Har man inget skarpt bolag i Fortnox sedan tidigare sker detta per automatik när vi skapar ett bolag åt er.

 

 

För att komma till portalen väljer man Meny - Utvecklarportalen.

Utvecklarportal.png

 • Appar
  En App är en integration som kunderna kan använda för att koppla ert system mot Fortnox.
  För att skapa en app, klickar man på Skapa ny app.

 • Skapa app
  När man designar sin App skriver man in namnet och de uppgifter man vill att kunderna ska se.
  Här väljer man kontaktvägar, pris för sin koppling samt att man kan länka kunderna till sin egen hemsida.

 • Bildhantering
  Man kan lägga till logotyp, appikon, omslagsbilder samt information om sin App så att kunderna lätt får en bild av vad Appen erbjuder.
  Man lägger till en bild genom att klicka på fältet eller dra bilden dit.
  Sedan placerar man markeringen som man önskar och trycker Ok.
  För att ta bort en uppladdad bild så finns det ett kryss på fältet när man håller musen över det.

 • Redirect URL
  Här ställer man in den URL kunden ska kunna använda för att komma till aktiveringssidan för att skaffa er App utanför Fortnox. Det är här som kunden kan köpa ert system och få mer information om er koppling.

 • Välja scopes
  Scopes är de rättigheter er App ska ha i kundens Fortnox.
  Ni kan ändra scopes på en redan aktiv koppling detta påverkar inte redan aktiverade kunder.
  Kopplingen till kunden behåller de scopes er App hade när kunden aktiverade den. För att få tillgång till den nya behörigheten behöver kunden aktivera er App på nytt.

 • Kategori
  Här väljer man under vilken kategori man vill synas i Appmarket. Enbart ett val kan göras men man kan ändra detta i efterhand.

 • Publicera app
  Här väljer man man vill publicera sin App så att den blir tillgängligt på Appmarket.
  När Appen är skapad men fortfarande är dold så använder kunderna ert Client-Id för att hitta Appen i Fortnox.
  När man vill publicera sin App väljer man Önskar publicering i Appmarknad och trycker spara, Ni godkänner då Fortnox app-partner avtal. Ni kommer därefter bli kontaktade av Fortnox för att visa funktionaliteten och ge en demo av er App och en genomgång av de regler vi har för att bli en app-partner till Fortnox.

Publicera.png

 

Mina testmiljöer

Vi tillhandahåller testmiljöer för att testa din kod i en säker miljö innan du ansluter mot dina skarpa kunder.
Skapa upp till 30 testmiljöer samtidigt för tester och demonstrationer av dina appar.

Du kan skapa och ta bort testmiljöer i utvecklarportalen.

Testmiljo_.png

Användaren i testdatabasen skapas med den e-postadress som tillhör användaren som skapar den i utvecklarportalen.

Ni administrerar testmiljöerna som ett vanligt bolag i Fortnox.