Bortkoppling med befintlig klient

Om du använder Fortnox Digital byrå och ska avsluta ett samarbete med en kund då kan du enkelt och digitalt koppla loss er från klienten. När bortkopplingen är slutförd kommer du inte längre har klienten i din klientlista i Digital Byrå.


Vilka kan göra bortkoppling digitalt?

  • För att kunna göra en bortkoppling behöver klienten ligga upplagd som en användare och inneha rollen systemadministratör. Finns det ingen användare upplagd så kan du enkelt lägga upp användare och göra klienten till systemadministratör utan kostnad.
  • Klienten får inte vara sammankopplad med två byråer, alltså samarbeten med två olika byråer.
  • Du som konsult måste vara systemadministratör i Digital Byrå.
  • Det går enbart att initiera en bortkoppling genom Digital Byrå.

OBS! Om du arbetar på någon av dessa byråer: KPMG, Aspia, Grant Thornton, BDO eller Handelsbanken så finns tjänsten inte att tillgå. 

Hur går bortkopplingen med min klient till?
Knappen Koppla bort för digital bortkoppling hittar du i klientlistan för Digital Byrå.

1._koppla-bort-digital-bortkoppling-klientlistan.png

En förfrågan kommer då skickas till den eller de användare hos klienten som innehar rollen Systemadministratör, vid flera systemadministratörer får alltså alla samma mejl skickat till sig. Där framgår vilken byrå det är som vill initiera bortkopplingen samt en länk som användaren klickar på för att gå vidare för att slutföra bortkopplingen.

OBS! Länken i mailet är giltig i sju dagar.

2.systemadministrato_r-bortkoppling-la_nk.png

När systemadministratören klickat på länken i mailet kommer de till en ny sida där de ser mer utförlig information om den önskade bortkopplingen. Där behöver klienten aktivt godkänna bortkopplingen, då registrera vilken användare som accepterat bortkopplingen. Om en annan systemadministratör därefter klickar på sin länk visas då vad som redan gjorts.

När detta skett så skickas ett bekräftelsemail till dig som konsult samt klienten, har ni som byrå tagit kostnaden för Fortnox så ställs klienten om till betalningsansvarig för nästa period.