Fortnox Användarstöd

Bortkoppling med befintlig klient

Om du använder Fortnox Digital byrå och ska avsluta ett samarbete med en kund så kan du enkelt och digitalt koppla loss er från klienten. När bortkopplingen är slutförd kommer du inte längre att ha klienten i din klientlista i Digital byrå.


Vilka kan göra bortkoppling digitalt?

  • För att kunna göra en bortkoppling behöver klienten vara upplagd som en användare och inneha rollen systemadministratör. Finns det ingen användare upplagd så kan du enkelt lägga upp användare och göra klienten till systemadministratör utan kostnad.
  • Du som konsult måste vara systemadministratör i Digital byrå.
  • Det går enbart att initiera en bortkoppling genom Digital byrå.

OBS! Om du arbetar på någon av dessa byråer: KPMG, Aspia, Grant Thornton, BDO eller Handelsbanken så finns tjänsten inte att tillgå. 

Hur går bortkopplingen till?

Knappen Koppla bort för digital bortkoppling hittar du i klientlistan för Digital byrå.

1._koppla-bort-digital-bortkoppling-klientlistan.png

En förfrågan kommer då skickas till den eller de användare hos klienten som innehar rollen Systemadministratör, finns flera systemadministratörer får alltså alla samma mejl skickat till sig. Där framgår vilken byrå det är som vill initiera bortkopplingen samt en länk som användaren klickar på för att gå vidare för att slutföra bortkopplingen.

OBS! Länken i mailet är giltig i sju dagar.

2.systemadministrato_r-bortkoppling-la_nk.png

När systemadministratören klickat på länken i mailet kommer de till en ny sida där de ser mer utförlig information om den önskade bortkopplingen. Där behöver klienten aktivt godkänna bortkopplingen, då registreras vilken användare som accepterat bortkopplingen. Om en annan systemadministratör därefter klickar på sin länk visas då vad som redan gjorts.

Ett bekräftelsemail skickas till dig som konsult samt till klienten. Har ni som byrå stått för kostnaden för Fortnox så ställs klienten om till betalningsansvarig för nästa period.

 

Bortkoppling manuellt via blankett

När ett företag inte längre vill vara kopplade till en redovisningsbyrå eller revisionsbyrå utan vill ta över abonnemanget själva, eller om byrån inte längre vill ha tillgång till en klient i klientlistan, kan ni använda blanketten nedan.
Det gäller oavsett ifall det är byrån som har lagt upp klientens abonnemang för eget bruk eller ifall klienten själv har lagt upp abonnemanget. Den ska signeras av både firmatecknare alternativt systemadministratör på företaget som ska kopplas bort, samt systemadministratören på den byrå som de ska kopplas bort från.

Tänk på och var noga med följande innan ni skickar in blanketten:
- Att ange korrekt abonnemangsnummer
- Att rätt personer skriver under blanketten
- Att blanketten är underskriven av både företaget och byrån som skall kopplas bort

Blanketterna skannas och mejlas till kopplingar@fortnox.se