Fortnox Användarstöd

Felsökningsguide - Periodisk sammanställning

Vad är en periodisk sammanställning?

I den periodiska sammanställningen (kvartalsredovisningen) rapporteras värdet av varor och vissa tjänster du sålt momsfritt till andra EU-länder på grund av att köparen åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer och varan transporterats till ett annat EU-land.

Varför har jag en differens mellan periodisk sammanställning och huvudboken/momsrapporten?

Det beror oftast på att en eller flera artiklar inte uppfyller kraven för periodisk sammanställning, vilket gör att de inte räknas med.

Är differensen på ett helt kvartal så kan det vara svårt att veta vilken faktura eller artikel som det är fel på. Därför är det bra att ta ut rapporten i kortare intervall fram tills dess att man hittar vilken dag differensen uppstår.

Följande kriterier måste uppfyllas för att uppgifterna ska komma med i rapporten:

  • Kundens VAT-nummer måste anges i kundregistret.
  • Kunden måste vara märkt med typen EU-kund omvänd skattskyldighet i kundregistret.
  • Inställningen Kvartalsredovisning EU måste vara markerad på kundfakturan.
  • Endast artiklar registrerade i artikelregistret kan användas.
  • Försäljningskonton som används måste vara märkta med momskoderna VTEU eller FTEU.
  • Har försäljningskontot VTEU (Varor) måste artikeln ha märkningen vara. Om det är FTEU (tjänst) måste artikeln vara märkt som tjänst.

 

Exempel på felsökning:

Faktura 1664 och 1663 bör komma med i den periodiska sammanställningen men av någon anledning så är det bara faktura 1664 som kommer med. Detta ser jag genom att jämföra beloppet på rapporten med fakturornas belopp omräknat i SEK.

1._kundfakturor-lista.png

2._periodisk-sammansta_llning-rapport.png


Steg 1

När jag har sett över ovan kriterier så ser jag på kunden i kundregistret att VAT-nummer finns inlagt. Kunden är även märkt med typen EU-kund omvänd skattskyldighet.

3._EU-kund-omva_nd-skattskyldighet.png


Steg 2

Kvartalsredovisning EU är påslagen på kundfakturan samt att jag har en artikel på fakturan med försäljningskonto 3108.

4._kundfaktura-omva_nd-skattskyldighet.png


Steg 3

Försäljningskontot som jag har använt i exemplet är 3108 och har momskod VTEU (försäljning av varor till annat EG-land). Vilket jag kan se genom att gå till Register - Kontoplan - öppna upp kontot.

5._konto-fo_rsa_ljning-till-annat-Eu-land.png


Steg 4

Gå till Register - Artiklar - öppna upp artikeln så kan jag se att den är märkt som typ av artikel “tjänst”. Vilket innebär att typ av vara inte överensstämmer med momskoden på kontot. Därav dök inte artiklarna på faktura 1663 upp i periodisk sammanställning.

6._lagervara.png