Fortnox Användarstöd

Löneartsstyrning

Under Register - Lönearter och koder hittar du fliken Löneartsstyrning. Via den här fliken har du möjlighet att se vilka lönearter som är kopplade till de olika registreringskoderna som finns i Kalendariet under bland annat Frånvaro och Närvaro.

Du har möjlighet att välja mellan Arbetare och Tjänstemän. Du kan också filtrera på Löneartstabell och Löneform.

 lo_neartsstyrning-lo_nearter-fortnox-lo_n.png