Fortnox Användarstöd

Lagerlista

Lagerlistan i Fortnox Lager samlar alla de artiklar du har i ditt lager. Här beskriver vi utförligt hur du kan utnyttja Utökad sökning samt ger dig beskrivningar på de olika kolumnerna i Lagerlistan.

 

Utökad sökning

Filter Förklaring
Lagerställe Detta filter gör att enbart det valda lagerställets saldon visas.
Visa artiklar med leverantör Detta filter gör att enbart artiklar med den valda leverantören angiven under Leverantörsinformation visas.
Saldostatus Med detta filter kan man välja att visa alla artiklar, eller enbart artiklar med lågt saldo (disponibelt <= Beställningspunkt), eller enbart artiklar med orderbrist.
Artikelnummer Fritextsökning på hela eller del av artikelnummer.
Artikelbenämning Fritextsök på hela eller del av artikelbenämning.

 


lagerlista-uto_kad-so_kning.png

 

Kolumnförklaring

Kolumnrubrik Förklaring
(ingen) Om man har funktionen för flera lagerställen aktiv så visas en första kolumn utan rubrik. I denna visas en pil för varje rad, klickar man på den kan man se saldon per Lagerställe. Klickar man på pilen för en rad med ett lagerställe visas per lagerplats.
Artikelnr/benämning Artikelns nummer och benämning.
I lager Antal av artikel som för tillfället finns i lager, inklusive reservationer.
Beräkning: Inleverans som markerats med Lagerhantering klar - samtliga utleveranser.
Väntas Visas enbart om man använder Lager plus. Beräkning: Antal av artikeln på inköpsordrar som är skickade, men som ej tagits emot via funktionen inkommande gods.
Reserverat antal Antal av artikel som är reserverat till exempelvis en specifik kundorder eller tillverkningsorder.
Beräkning: Summering av reservationer av artikeln.
Disponibelt antal Antal av artikeln som finns i lager, men som inte är reserverat av exempelvis en kundorder. 
Beräkning: Antal i lager - reservationer av artikeln.
Beställningspunkt Värde på artikeln som indikerar vid vilket lagersaldo det är dags att göra inköp av artikeln.
Beräkning: Ingen beräkning, värdet ställs in på artikeln i artikelregistret.
Orderbrist Antal som efterfrågats på kundorder eller tillverkningsorder, men som inte har kunnat reserverats/levereras.
Beräkning: Beställt antal på kundordrar för vilka det inte skapats faktura + Behov av Tillverkningsordrar som inte klarmarkerats - Reservationer och Utleveranser för samma dokument.
(ingen) Varning för lågt lagersaldo. Här visas en varningsikon om Disponibelt saldo <= Beställningspunkt
(ingen) Klick på ikon i denna kolumn öppnar artikeln i fråga i artikelregistret.

 


lagerlista-kolumner-fortnox-lager.png