Fortnox Användarstöd

Skicka in rapporter

Här beskriver vi hur du som användare i Kvitto & Resa skickar in dina utlägg till administratören, både via appen och via webben.

Vill du läsa om hur du Registrerar utlägg/reseräkningar i appen se Registrera utlägg/reseräkningar app.
Eller på webben Registrera utlägg/reseräkningar webben Kvitto & resa.

 

Skicka in utlägg i app

Efter att du registrerat och sparat ett flertal utlägg under en viss tidsperiod eller också under en viss aktivitet (ex. ett intervall på en månad eller under en tjänsteresa) är det dags att skicka in dina utlägg. I exemplet enligt bilden nedan ser du att vi har två pågående utlägg sparade men som ännu inte skickats in till arbetsgivaren.

mina-utla_gg.app.png

Klicka på Plustecknet längst ner.

Välj Skapa utläggsrapport.

skapa-utla_ggsrapport-app.png

Fyll i rapportinformation och klicka i de utlägg som ska ingå i rapporten.

la_gg-till-utla_ggsrapport-app.png

Klicka på Förhandsgranska för att få upp en förhandsvisning av rapporten där du kan kontrollera att all information och alla bilder är korrekta. Klickar du istället på Spara så sparas rapporten på Översikt under Ej inskickade rapporter.

Vill du skicka in rapporten så klickar du på Skicka rapport. Rapporten skickas då till uppsatt mottagare för din organisation.

 

Skicka in utlägg via webben

Efter att du registrerat och sparat ett flertal utlägg under en viss tidsperiod eller också under en viss aktivitet (ex. ett intervall på en månad eller under en tjänsterresa) är det dags att skicka in dina utlägg. I exemplet enligt bilden nedan ser du att vi har två pågående utlägg sparade men som ännu inte skickats in till arbetsgivaren.

Klicka på Plustecknet högst upp till höger på sidan Översikt.

ej-inskickade-utla_gg-webb.png

  • Välj Skapa utläggsrapport

skapa-utla_ggsrapport-webben.png

  • Fyll i rapportinformation och klicka i de utlägg som ska ingå i rapporten.

utla_ggsrapport-webben.png

Klicka på Förhandsgranska för att få upp en förhandsvisning av rapporten där du kan kontrollera att all information och alla bilder är korrekta. Klickar du istället på Spara så sparas rapporten på Översikt under Ej inskickade rapporter.

Vill du skicka in rapporten så klickar du på Skicka in. Rapporten skickas då till uppsatt mottagare eller administratör för din organisation.