Fortnox Användarstöd

Registrera utländska kvitton

Det är inga problem att registrera utländska kvitton i annan valuta än SEK. När du fotar eller mejlar in ett kvitto med en annan valuta hämtar vi upp aktuell valutakurs på inköpsdatum från open exchange rates.

När utlägget väl skickas in till bokföringen eller lön bokförs det i sek och inte i valutan som har tolkats på kvittot.

I nedan exempel visas ett utlägg som har gjorts i Storbritannien med både valutan och valutakursen.

extern_representation.png

 

Valutakursjustering
Varje bank har olika valutakurser, handlar man som företag mycket i andra valutor kan det vara bra att göra en valutakursjustering. På så vis blir inte differensen så stor om man ska stämma av sitt bankkonto. Exempelvis om det är så att din bank har 2% påslag då går det att lägga in under inställningar - avancerade inställningar i rutan Hantering/flöde. Programmet kommer då per automatik att lägga till 2% på valutan.

valutakursjustering..__1_.PNG