Fortnox Användarstöd

Elektronisk körjournal för användare

Gör det enklare att rapportera milersättning för resor i tjänsten och koppla Kvitto & Resa till elektroniska körjournaler. Detta innebär att användaren får alla resor inrapporterade till Kvitto & Resa för att sedan enkelt kunna skicka in dessa för bokföring och utbetalning. På så sätt får du ett korrekt underlag för alla tjänsteresor direkt i appen med stöd för både privat- och tjänstebil.

 

Automile

Så gör användaren som använder Automile:
- När du går in på kvitto & resa och väljer att registrera en milersättning, kommer valet ”Automile” att dyka upp.
- Markera de resor som gjorts i tjänsten och som du vill ha ersättning för.
- Det totala antalet kilometer summeras och det syns nu hur mycket du kommer att få utbetalt för dina resor.
- Klicka på spara och inkluderar sedan utlägget i en utläggsrapport innan du kan skicka in resorna till företaget.

 

TelliQ

Så gör användaren som använder Telliq:
- När du går in på Kvitto & resa och väljer att registrera en milersättning, kommer valet ”Telliq” att dyka upp.
- Markera de resor som gjorts i tjänsten och som du vill ha ersättning för.
- Det totala antalet kilometer summeras och det visas hur mycket du kommer få utbetalt för resorna.
- Klicka på spara och inkludera sedan utlägget i en utläggsrapport innan du kan skicka in resorna till företaget.

 

Telia Sense

- När enheten levererats till dig pluggar du in den i bilen.
- Ladda ner appen Telia Sense för att koppla den till aktuell användare.

Inställningar i appen:
- Klicka på knappen Mer längst ned, och Lägg till Partnertjänst.
- Välj Expense Reporting - Lägg till Reseräkningsrapportering - Fortnox Kvitto & Resa.
- Ange den mailadress du har registrerad på aktuell användare i Fortnox.
- Välj vilka kategorier som ska ingå i reseräkningarna: Arbete, Pendling, Privat.

Den första varje månad skickas resorna från Telia Sense till Fortnox Kvitto & Resa och hamnar som utlägg. Resorna skapas automatiskt under Ej inskickade utlägg.

 

Volvo On Call

Med Volvo On Call kan Volvoägare registrera alla resor som listas i appen. Den loggar start- och slutpunkter, körsträcka och tid. Med några klicka lägger du dom direkt i Fortnox Kvitto & Resa för utläggsredovisningen.
Så här gör du:
1. Gå in i Volvo ON Call-appen och markera de resor du vill lägga till Fortnox Kvitto & Resa.
2. Välj att e-posta resorna som CSV-fil.
3. Skicka CSV-filen till kvitto@fortnox.se, observera att användaren i kvitto & resa behöver ha samma mejladress som det skickas ifrån i volvo on call.
4. Öppna Fortnox Kvitto & Resa-appen. Dina resor ligger som pågående utlägg färdiga att läggas till i en utläggsrapport.