Fortnox Användarstöd

Djupare förklaring representation

Skillnaden mellan Intern och Extern representation
Reglerna kring representation är krångliga, men om du bara särskiljer intern och extern representation hjälper Kvitto & Resa dig  att göra rätt.

Intern representation - Hit räknas i förmånssammanhang enligt Skatteverket personalvård där företaget betalar kostnaderna för anställdas deltagande. T.ex. används detta vid personalfester, informationsmöten, interna kurser, planeringskonferenser etc.

Extern representation - Hit räknas omkostnader som uppstår när företaget bjuder utomstående, t.ex. kunder eller leverantörer. Enligt Skatteverket bör då krävas att representationen ingår som ett led i ”affärsförhandlingar”.

Hur programmet räknar ut blandad moms vid representation
Vi räknar ut det genom det som skatteverket beskriver som ”proportionering” ( alltså hur mycket som är 12% respektive 25%) och det bygger på den genomsnittliga momsen för representationen.

Avdraget bygger på en viktning mellan momssatserna.

Ett exempel är där vi har mat och alkohol blandat på ett kvitto där nettobeloppet är 846,43 kr och momsen 153,57 kr.
Antalet personer som deltar = 2.
Bruttobeloppet = 1 000 kronor.

För att räkna ut momsavdraget enligt viktiningsmetoden tas då "momsbelopp / momsgrundande belopp * avdragsgillt per person * antalet personer” = "153,57 / 846,43 * 300 * 2”.

Givetvis finns det med där om beloppet exklusive moms per person är < 300, då anges detta belopp och inte 300.

Vi gör på detta sätt för att underlätta för användaren, genom att användaren endast behöver ange två belopp istället för fyra.

För att applicera dessa belopp i skatteverkets räknesnurra och räkna ut hur mycket som är alkohol respektive mat så gör vi ett antagande att om momsbeloppet > 12% ingår det alkohol (stark) och 25% moms.

Vi vet att momsbeloppet är 153,57 och nettobeloppet är 846,43.

Vi kan göra ett antagande att momsen är blandad mellan 12% och 25% och eftersom 153,57/846,57 > 0,12 vet vi att en viss del är 25%.

Du kan då räkna ut hur mycket som är 25% genom att gör nedan:
* (momsbelopp / momsgrundande belopp - 0,12) / (0,25-10,12) * momsgrundande belopp = beloppet exklusive moms som motsvarar 25% moms.

I exemplet blir det:
* (153,57/846,43-0,12)/(0,25-0,12)*846,43 = 400 som då avser alkoholbeloppet exklusive moms.
Mat är då alltså 846,43-400= 446,43 exklusive moms.
Med moms blir totalbeloppet 446,43*1,12+400*1,25=1000 kronor.
Båda beloppen inklusive moms är i exemplet 500 kronor inklusive moms för mat respektive alkohol.


Fortnox Kvitto & Resa utför alla beräkningar på representationer utifrån Skatteverkets regler.
Vill du läsa mer om Skatteverkets information om Representationer, finner du mer information i Moms och avdrag vid representation.