Fortnox Användarstöd

Hantera leverantörsfaktura från banken i Kvitto & Resa

När du tar emot fakturan, för de anställdas kortbetalningar, från banken så är det några saker du behöver tänka på då det inte är någon automatisk matchning mellan reseräkningarna/utläggen i Kvitto & Resa och fakturan.

Under Användare i Kvitto & Resa, på respektive användare, har du valt ett kreditkonto som alla transaktioner från företagskortet ska bokföras mot.
Observera att nedan konton bara är ett exempel på hur det kan se ut.

 

kvitto-resa-kortinst.jpg

 

Så här kan en verifikation se ut när en verifikation har skapats från Kvitto & Resa.

kvitto-resa-kortko_p-kontering.jpg

 

När kortköpen ska bokas mot leverantörsfakturan från banken ska samma kreditkonto som används i ovan inställningar under Användare även användas när ni registrerar fakturan från banken. I detta exempel är konto 2410 kreditkonto på användaren, då skall leverantörsfakturan konteras i debet (=bokas upp) mot samma konto, för att det ska bli enkelt att stämma av bokföringen mot banken.

kvitto-resa-levfaktura-kortko_p.jpg

 

Läs mer här: 

Koppla företagskort till Kvitto & Resa

Så fungerar kortkoppling i Kvitto & Resa för användaren