Fortnox Användarstöd

Skicka reseräkningar till både Bokföring och Lön

Här går vi igenom viktiga inställningar i Kvitto & Resa för dig som vill skicka reseräkningar både till Fortnox Bokföring och Fortnox Lön.

Vill du först kostnadsföra privata utlägg, traktamenten och milersättningar i bokföringen den månad då de inträffat, och sedan skicka dem till Lön för utbetalning till den anställde, så är det viktigt att du har rätt inställningar. Annars kan det bli dubbelt bokfört.

 

Vart ska reseräkningarna skickas

I Inställningar i Kvitto & Resa kan du markera vart du vill att respektive betalsätt ska skickas.

I bilden nedan visar vi ett exempel där det är valt att allt förutom betalsätten Företagskort och automatiskt genererade Företagskortsrapporter ska gå till både Bokföring och Lön.

kvitto-resa-betalsatt.jpg

 

Lägg upp betalsätt

För att lägga upp dina betalsätt och se vilka konton du använder, gå till Inställningar och avsnittet Betalsätt, klicka på Betalsätt (2 aktiverad).

kvitto-resa-betalsatt-inst.jpg

 

I detta exempel använder vi 2820 för Privata utlägg som vi tidigare ställt in ska skickas både till lön och bokföringen.

kvitto-resa-betalsa_tt-konton.jpg

 

Gå till Utläggskategorier och se till att samma konto som används på kreditkonto även ställs in i inställningarna på Traktamente och Milersättning. Vi använder 2820 i detta exempel.

kvitto-resa-utla_gg-konto.jpg

 

Inställningar i Fortnox Lön

Gå till Inställningar - Lön - Utlägg.
Lägg upp en utläggstyp, i detta fall kommer vi använda oss av den översta, kod 10 - Utlägg från Kvitto & Resa. Vi lägger in samma konto som används för betalsätt på Privata utlägg i Kvitto & Resa, det vill säga 2820.

 

kvitto-resa-lo_n-insta_llningar.jpg

 

Gå därefter till Förvalda konton i inställningarna för Lön.
Är ditt företag momspliktigt behöver ni även justera kontot för Ingående moms till 2820. Annars kommer det att bokföras moms både när rapporter skickas in till bokföringen och till lön.

 

kvitto-resa-lo_n-fo_rvalda-konton.jpg

 

Längre ner i inställningarna finns förvalda konton för Traktamente, Milersättning och Representation. Även dessa typer av reseräkningar vill vi skicka in både till Bokföring och Lön, och sätter 2820 även där.

 

kvitto-resa-fo_rvalda-konton-lo_n.jpg

 

Nedan visar vi exempel enligt ovan inställningar där vi kan se att utläggen bokas upp på konto 2820 i kredit som ett tillfälligt skuldkonto. När lönen väl utbetalas och bokförs så bokas 2820 i debit.


Reseräkning till Bokföring:

kvitto-resa-utla_gg-verifikation.jpg

 

Reseräkning till Lön:

kvitto-resa-utla_ggsrapport-lo_n.jpg