Fortnox Användarstöd

Checklista flödet i Kvitto & Resa

Här går vi övergripande igenom hur det fungerar från att den anställde får kvittot tills att det skickas in till rapportmottagaren.

1. Den anställde gör ett köp eller en resa och registrerar detta enkelt via appen Fortnox Kvitto & Resa.
Det går även att mejla in kvitton digitalt till kvitto@fortnox.se.

2. Därefter skapar användaren en utläggsrapport, man kan säga att detta blir som en samlingsrapport där man själv bestämmer vilka utlägg, milersättningar med mera som ska ingå.

Kom överens internt i företaget hur ofta dessa rapporter ska skickas in. Om det ska vara veckovis, månadsvis eller kanske en rapport per resa.

3. När användaren skickar rapporten så går den för attest om det är aktiverat, annars går den direkt till administratörerna på bolaget som granskar registreringarna innan de skickas in till rapportmottagaren.

Läs mer om hur du som administratör kommer igång med Kvitto & Resa: Kom igång med Kvitto & Resa för administratörer