Fortnox Användarstöd

Banker kopplade till Kvitto & Resa Plus

De banker som det i dagsläget finns stöd för automatisk koppling till Fortnox är:
SEB, Danske bank, Eurocard, Nordea First Card samt Handelsbanken.

För att läsa mer om hur du aktiverar den här kopplingen och hur det fungerar i Kvitto & resa, läs Koppla företagskort till Kvitto & Resa.


Så fungerar det när företaget har betalningsansvar

1. Användaren gör ett köp med företagskortet, transaktionen kommer in till Kvitto & Resa dagen efter och ett utlägg skapas.

2. Har användaren fotat/mejlat kvittot innan transaktionen kommit in matchas dessa per automatik. Gör man det efter att transaktionen kommit in behöver användaren fota kvittot när de är inne på transaktionen från banken. Alternativt manuellt koppla ihop dessa.

3. En rapport skapas för aktuell fakturaperiod med tillhörande transaktioner och kan skickas in när banken skickar fakturan.

4. Administratören skickar in rapporten till rapportmottagaren och fakturan som avser företagskortet skapar man som vanligt för att boka bort dessa mot varandra.

 

Så fungerar det med privat betalningsansvar eller debet kort


1. Användaren gör ett köp med företagskortet, transaktionen kommer in till Kvitto & Resa dagen efter och ett utlägg skapas.

2. Har användaren fotat kvittot innan transaktionen kommit in matchas dessa per automatik. Gör man det efter att transaktionen kommit in behöver användaren fota kvittot när de är inne på transaktionen från banken.

3. Användaren hanterar dessa precis som vanliga utlägg, skapar en rapport med utläggen och skickar in. Avser transaktionen ett privat köp raderar användaren utlägget.

4. Administratören skickar in rapporten till rapportmottagaren.

Läs mer här: Så fungerar kortkoppling i Kvitto & Resa

 


Eurocard: Stöd för Eurocard Corporate, enbart kreditkort där företaget eller den anställde har betalningsansvar.

SEB: Stöd för SEB Corporate, enbart kreditkort där företaget eller den anställde har betalningsansvar.

Danske bank: Samtliga företagskort och privatbetalda kort, även stöd för debit kort.

Nordea Firstcard: Stöd för Firstcard och kreditkort som är företag/privatbetalda.

Handelsbanken: Stöd för samtliga företags/privatbetalda företagskort och enbart stöd för kreditkort.