Fortnox Användarstöd

Skicka om rapport till Bokföring

Är det så att ni av någon anledning vill skicka om en rapport till bokföringen går det självklart att göra.

Det finns olika tillvägagångssätt beroende på vilka inställningar man har i Fortnox, och här går vi igenom båda två.

 

Varje rapport bokförs som ett verifikat

Detta exempel är anpassat för dig som har inställningen Varje rapport bokförs som ett verifikat. Det kan du se i Kvitto & Resa, under Inställningar och på kugghjulet för rapportmottagaren.

kvitto-resa-varje-rapport.jpg

 

Vi har skickat in följande rapport till bokföringen, men den är felaktig och vi behöver skicka om den på nytt. Nu ligger den under Rapporter och Inskickade.

kvitto-resa-inskickade.jpg

Klicka på rubriken Reseräkning för att öppna upp rapporten. På så vis kan vi se vilket verifikat dessa är kopplade mot i bokföringen. I exemplet så är det verifikat K30.

kvitto-resa-resera_kning.jpg

Gå till Meny - Bokföring och välj verifikationsserie, kan även vara bra att sortera i verifikationsordning om du nyligen skickat in rapporten till bokföringen.

Det går alltid att radera det sista verifikatet i en verifikationsserie genom att gå in på verifikatet och klicka på radera.
Läs mer här: Ta bort eller ändra felaktig verifikation

kvitto-resa-utla_gg-ver.jpg

När verifikatet är åtgärdat, gå till Kvitto & Resa - Rapporter - Inskickade, klicka på Hantera och välj Skicka om för attest. Då hamnar rapporten under Redo att skickas och ni kan då skicka in den på nytt.

kvitto-resa-bokfo_ring-skicka-om.jpg

kvitto-resa-bokfo_ring-redo.jpg

 

Varje utlägg bokförs som ett eget verifikat

Detta exempel är anpassat för dig som INTE har inställningen Varje rapport bokförs som ett verifikat. Det kan du se i Kvitto & Resa, under Inställningar och kugghjulet för rapportmottagaren.

kvitto-resa-bokfo_ring-inst.jpg

Vi har skickat in följande rapport till bokföringen, men den är felaktig och vi behöver skicka om den på nytt. Nu ligger den under Rapporter och Inskickade.


Klicka på rubriken Reseräkning för att öppna upp rapporten. På så vis kan vi se vilket verifikat dessa är kopplade mot i bokföringen. I exemplet är det verifikat K31 och K32.

kvitto-resa-bokfo_ring-46.jpg

kvitto-resa-bokfo_ring-ver.jpg

Gå till Meny - Bokföring och välj verifikationsserie, kan även vara bra att sortera i verifikationsordning om du nyligen skickat in rapporten till bokföringen.

Det går alltid att radera det sista verifikatet i en verifikationsserie genom att gå in på verifikatet och klicka på radera.
Läs mer här: Ta bort eller ändra felaktig verifikation

kvitto-resa-bokfo_ring-a_ndra-ver.jpg

 

När verifikatet är åtgärdat, gå till Kvitto & Resa - Rapporter - Inskickade, klicka på Hantera och välj Skicka om för attest. Då hamnar rapporten under Redo att skickas.
I och med att varje utlägg bokförs i ett eget verifikat behöver man göra en rensning mellan utlägget och verifikatet. Klicka på knappen Ta bort referens till verifikat.
När det är gjort kan du skicka in rapporten på nytt till bokföringen.

kvitto-resa-bokfo_ring-skicka-om.jpg

kvitto-resa-bokfo_ring-redo.jpg