Fortnox Användarstöd

Åtgärda fel i reseräkningar från Kvitto & Resa till Lön


Har något blivit fel så finns det några olika tillvägagångssätt, beroende på vad man vill göra och vad som har gjorts i programmet. Nedan listar vi ett par exempel på hur man kan göra i programmet när problem uppstått.

 

Lönebeskedet ej skapat

Har det skickats in felaktiga reseräkningar till kalendariet och lönekörningen inte är gjord kan man enkelt ta bort registreringen i kalendariet genom att klicka på soptunnan, för att sedan skapa lönebeskedet igen.

kvitto-resa-lo_n-soptunna.jpg

 

Lönebesked med status Utbetald och bokförd, rättning ska ske i aktuell månad

Har lönen ännu inte utbetalats till den anställde och man vill göra rättningen på aktuell månad, så är det enklaste att man skickar in de rapporter som saknas till Fortnox Lön, alternativt tar bort de registreringar som inte ska vara med i kalendariet. Därefter återskapar du och bokför lönebeskedet, programmet kommer då enbart boka upp mellanskillnaden mellan första lönebeskedet och andra. I det här exemplet går vi igenom om man har glömt att skicka in en rapport på aktuell period.

Gå till Kvitto & Resa - Rapporter. Markera aktuell rapport och skicka in.

kvitto-resa-skicka-rapport-lo_n.jpg

 

När ett lönebesked är skapat för aktuell period kommer rutorna att vara gråmarkerade, men vi kan se att den 22/11 har jag skickat in de reseräkningar som saknades.

kvitto-resa-ny-rapport.jpg

 

Gå därefter till Lönekörning och klicka på status Alla eller Utbetalda och därefter på den gröna raden för aktuellt lönebesked.

kvitto-resa-lo_n-lo_nebesked.jpg

 

Klicka sedan på Återskapa lönebesked uppe till höger. Lönebeskedet kommer uppdateras med aktuella registreringar i kalendariet och eventuella manuella registreringar som gjorts på lönebeskedet kommer tas bort.

kvitto-resa-lo_n-a_terskapa.jpg

kvitto-resa-lo_n-a_terskapat.jpg

 

När det är gjort kan du skicka ut lönebeskedet, lägga in det för betalning och bokföra bokföringsunderlaget.
Obs: Har du redan lagt in en betalning på banken till den anställde sen tidigare behöver den stoppas på banken innan ny utbetalning görs.
Det kommer även att finnas två bokföringsunderlag i bokföringen, men som vi skrev tidigare kommer enbart mellanskillnaden att bokas upp i sista verifikatet.

 

Lönebesked utbetalt till anställd och rättning ska göras nästa månad

Har man skickat över felaktiga rapporter och det har skapats upp lönearter i kalendariet samt att lönen är utbetald och bokförd, så är den enklaste lösningen att man går in i kalendariet och tar bort lönearten. Programmet kommer per automatik göra en vändning av lönearterna vid nästa lönekörning som skapas.

Välj rätt löneperiod, i detta fall M.11 och klicka sedan på aktuell dag och soptunnan för att ta bort lönearten. I detta exempel är det en parkeringsavgift på 150 kr som vi tar bort.

kvitto-resa-ta-bort-lo_neart.jpg

 

Tittar du på lönebeskedet som skapades först (M.11), så finns utlägget med.

kvitto-resa-lo_nebesked-utla_gg.jpg

 

Efter att vi tagit bort lönearten i kalendariet och skapat upp löneperiod M.12 görs en rättning. Samma löneart används men det blir ett avdrag för den anställde då personen fått för mycket utbetalt månaden innan.

kvitto-resa-lo_n-lb.jpg