Fortnox Användarstöd

Attest som administratör i Kvitto & Resa

Är du administratör i Kvitto & Resa kan man förutom i appen även gå in och attestera i administratörsvyn. Det är den vyn en administratör hamnar i direkt när man loggar in i Kvitto & Resa på webben.

Hur du sätter upp attestflöden kan du läsa mer om här: Kom igång med attest Kvitto & Resa

 

Att attestera
För att komma åt rapporterna som ska attesteras eller ligger under attest, klicka på Rapporter på vänstersidan och välj Att attestera.
I den här vyn samlas alla rapporter som ligger under attest, där ser man vem som har skickat in rapporten samt vem som ska attestera rapporten.

Godkänn
När du attesterat rapporten går den vidare till Redo att skickas, eller till nästa attestant om man har ställt in att det ska vara fler attestanter i attestflödet.

Avslå
Den används om något i rapporten är felaktigt eller saknas, du kan skriva en kommentar och rapporten går tillbaka till användaren för korrigering.

Visa
En ny flik öppnas och du får se hela utläggsrapporten, för att få en bättre överblick.

Hantera
Används om man vill skicka tillbaka en rapport till användaren, skicka om den för attest eller radera utläggsrapporten.

kvitto-resa-attest-administrato_r.jpg