Fortnox Användarstöd

Fliken Användare i Kvitto & Resa

Är du administratör i Kvitto & Resa kommer du åt vyn Användare i administratörsläget.
Här kan du se vilka användare och eventuella redovisningskonsulter som finns upplagda i Kvitto & Resa.
Namn och e-post hämtas upp utifrån de uppgifter som finns i Administrera användare.

kvitto-resa-anva_ndare-flik.jpg

 

För att komma åt mer information på användaren i Kvitto & Resa, klicka på den anställdes namn.

kvitto-resa-anva_ndare.jpg

 

Anställningsnr används om man ska skicka in rapporter till något lönesystem eller ha en automatisk koppling med företagskort.

Avdelning är helt valfritt och används framförallt om attest är aktiverat, då det styr vem som ska attestera den anställdes utlägg.

Titel påverkar inget i systemet utan är enbart till för att man ska ha bättre koll på vem personen är.

Administratör, är den ej markerad kan användaren enbart registrera och hantera sina egna reseräkningar.
Markerar man administratör kommer användaren åt administratörsläget i Kvitto & Resa där man kan skicka in rapporter, justera inställningar med mera.

Tillåt användare att rapportera utlägg åt annan, bockar man i den rutan kan exempelvis Emil registrera och hantera utlägg åt en kollega i webben.

Företagskort behöver man markera och fylla i information för att transaktioner per automatik ska kunna läsas in.

Läs mer här: Kom igång med företagskort