Fortnox Användarstöd

Radera - Uppgifter i meddelanden

Vill du radera användarnamnet i meddelanden görs det automatiskt när du raderar användare.

Vill du radera personuppgifter i ett meddelande kontaktar du Fortnox support. Inkom med ID till meddelandet du vill radera.

Så här går du till väga för att hitta ID på meddelandet du vill radera:

1. Klicka på ...  som visas bredvid meddelandet du vill radera
2. Klicka på popup som kommer upp med texten "Kopiera text"

meddelanden-id-kopiera.jpg