Fortnox Användarstöd

Traktamente i Fortnox Kvitto & Resa

Traktamente är en ekonomisk ersättning som ska täcka de ökade levnadskostnaderna som uppstår i samband med tjänsteresor. Här visar vi hur du gör inställningar för traktamente i Fortnox Kvitto & Resa.

Inställningar för traktamente

När en anställd registrerar traktamente görs beräkningar utifrån Skatteverkets regelverk gällande ersättning vid resor, men det går att justera om ni som företag betalar ut andra belopp än vad Skatteverket har som standard.

Gå till Inställningar i Kvitto & Resa, och klicka på Traktamente under Utläggskategorier.

traktamente-insta_llningar.jpg


Här kan du lägga upp olika traktamenten och styra hur de ska hanteras hos rapportmottagaren. 

 

traktamenten-la_gg-till.jpg

 

Vilka bokföringskonton och lönearter som visas beror på vilka rapportmottagare ni har satt upp i organisationen.
Läs mer här: Dubbla rapportmottagare Kvitto & Resa

 

Förvalda värden för kost och logi

Du kan ställa in förvalda värden för kost och logi genom att klicka på kugghjulet ut till höger om respektive traktamente. Markera Använd förvalda värden för kost och logi

traktamente-fo_rvalda-va_rden.jpg

På så vis kan ni sätta att exempelvis lunch första resdagen ska vara förvalt på Ingick i biljettpris om detta är vanligt i er organisation. Den anställde kan fortfarande ändra dessa värden vid registrering av traktamente. 

 

Avancerade inställningar

Under Avancerade inställningar kan du göra ytterligare inställningar.

traktamente-avancerade-insta_llningar.jpg

 

Tillåt endagsförrättning
Markera denna ruta om företaget betalar ut endagsförrättning, även kallat endagstraktamente, till den anställde när man reser över dagen.
Läs mer här: Hantera endagsförrättning (endagstraktamente) i Kvitto & Resa

Anpassade timmar och belopp samt anpassade matavdrag
Har företaget andra timmar/belopp än Skatteverkets standard för endagstraktamente kan du ändra detta.
Markerar du någon av dessa kan du själv bestämma antal timmar för hel och halvdag och belopp som ska betalas ut vid endagstraktamente. Likväl som att ni kan sätta egna värden på avdraget vid frukost, lunch och middag.

Anpassade regler utrikes
Här kan ni som företag justera kriterierna för utrikestraktamente, om det ska vara andra minimum timmar och belopp än vad Skatteverket har som standard när det gäller endagstraktamente.

Skattepliktig del per dag (utöver skattefri del)
Betalar företaget ut mer eller mindre än Skatteverket standard vid traktamente, då lägger man in ett land och anger hur mycket extra per halvdag/heldag som ska betalas ut till den anställde.
Exempel: Ett traktamente i Norge är värt 876 kr per heldag, lägger du in Norge och anger 100 kr extra per heldag, så kommer det utbetalas 976 kr varav 100 kr är skattepliktigt.

Matavdrag skattepliktig del
Här fyller du i en procentsats för att göra ett matavdrag på den skattepliktiga delen. Exempelvis väljer företaget att betala ut 200 kr extra i traktamente, då kommer det göras ett matavdrag på 40 kr om man angivit 20% i rutan för matavdrag.