Fortnox Användarstöd

Inställning momspliktighet - Kvitto & Resa

För att kunna beställa programlicens för Kvitto & Resa krävs det att man har gjort ett aktivt val om förtaget är momspliktigt eller inte. 

Klicka på företagsnamnet uppe i högra hörnet och välj Företagsuppgifter. Längst ner under fliken Skatteuppgifter kan du välja om företaget har momspliktighet eller ej.

momsplikt-insta_llning.jpg

Om du redan använder Kvitto & Resa och ändrar denna inställning, så påverkas inte dina inställningar i Kvitto & Resa, eventuella justeringar måste göras även under menyvalet Inställningar i Kvitto & Resa. Där kan du kan enkelt styra vilka utläggskategorier som är avdragsgilla eller inte.

Klicka på Vanliga utlägg eller Representation under Utläggskategorier.

utla_ggskategorier-momsplikt.jpg

 

Nu öppnas inställningarna för utläggskategorierna.
I kolumnen Moms % styrs uträkningen av moms om man registrerar utlägg/representation manuellt.

Är kolumnen Avdragsgill moms markerad så kommer det tolkas moms på utlägget om det finns någon. Är den avmarkerad så kommer det fortfarande visas moms när den anställde registrerar ett kvitto, men det bokas inte upp någon moms när utlägget skickas in till rapportmottagaren.

moms-utla_ggskategorier.jpg