Fortnox Användarstöd

Nyheter 2020

Fortnox Bokföring

Nu kan du enkelt se innehållet i bankfiler
När en betalning idag bokförs utifrån en återrapporteringsfil från banken, så hamnar filen som ett underlag på aktuell verifikation. För att lättare kunna förstå filens innehåll och vad som hänt på banken kommer filen att visualiseras även som en PDF. PDF:en kommer att finnas kopplad till verifikationen och kommer vara nedladdningsbar, på samma sätt som bankfilen.
Observera att PDF:en endast kommer vara en visualisering av bokföringsunderlaget som Fortnox mottagit från banken. Underlaget till bokföringen i dess originalformat är fortfarande bankfilen från banken, som också finns kopplad till verifikatet.

 

Guide för att välja bank
För att du ska få den bästa upplevelsen av Fortnox behöver vi veta vilken bank ditt företag har. Vi anpassar Fortnox efter ditt val, samtidigt som du säkerställer att alltid få rätt och uppdaterad information gällande din bank.
Om du idag har valt alternativet Annan bank under Register-Bankkonto, så kommer du att få en smidig guide som hjälper dig att berätta vilken bank du har. Guiden kommer att dyka upp i vyn där du arbetar med dina leverantörsfakturor.

 

Möjlighet att göra betalningar från valutakonto/valutaficka med Nordea
Om du har Nordea som bank finns nu möjlighet att göra utbetalningar via bankfil från ett valutakonto/en valutaficka. För att skapa en betalfil som debiterar valutakontot/fickan behöver du välja att det ska belastas när du skapar din betalfil i Fortnox.
Filen som skapas kommer vara en ISO-fil och laddas upp i Nordea Business, under Betalningar - Filimport.

 

Fortnox Fakturering

Välja husarbete på en faktura
Har du aktiverat inställningen för husarbete kommer du numera kunna välja om din faktura ska innehålla husarbete under dropdownen Husarbete på fakturan. Valen som visas här är rot, rut, grönt (från 2021) samt inget. Baserat på vad du väljer under husarbete kommer aktuella tjänster att visas på fakturaraderna under T:kolumnen där du beskriver vilken typ av husarbete tjänsten avser t.ex. bygg. Valet av fakturatyp rot eller rut som tidigare låg i husarbetsmodalen kommer således att ersättas av dropdownen för husarbete. Väljer du inget som fakturatyp under husarbete kommer kolumnerna för husarbete samt typ av husarbete på fakturaraderna att döljas eftersom fakturan då inte innehåller något husarbete.

 

Varje fakturarad måste ha en typ av husarbete
Varje fakturarad på en faktura med husarbete som har ett värde i Á-pris eller antal kommer behöva ha en typ av husarbete vald i T:kolumnen på fakturaraden för att bokföra fakturan. Detta har vi gjort för att man inte ska glömma att registrera arbetskostnader, materialkostnader och övriga kostnader som krävs för att slippa komplettera ansökningar av skattereduktion hos Skatteverket.

 

Globala inställningarna för husarbete ändras
Har du husarbete aktiverat i Inställningar - Fakturering - Husarbete kan du numera välja om du vill ha husarbete förvalt på de fakturor du skapar. De alternativen som finns är inget, rot, rut och grönt (från 2021). Det valet du väljer här kommer vara förvalt i dropdownen Husarbete när du skapar dina kommande fakturor.

De tidigare editerbara fälten för det maximala taket för skattereduktion samt procentsatserna för de olika typerna kommer att försvinna eftersom värdena här är reglerade enligt lag. Givetvis kommer du kunna läsa mer om reglerna som gäller för respektive husarbetstyp i vår användarstöd som vi länkar till från inställningen.

Nya ruttjänster och utökat tak för rut (från 1/1 - 2021)
Fyra nya ruttjänster kommer finnas tillgängliga i T:kolumnen på en rut-faktura från den 1/1 - 2021. Dessa specificeras nedan:

Tvätt och vård av kläder
Transporttjänster
Möblering
Enklare tillsyn av bostad.

Transporttjänster samt Tvätt och vård av kläder kommer att beräknas enligt schablon vilket innebär att arbetskostnaden antas uppgå till 50 % av det totalt debiterade beloppet på fakturan. Utifrån arbetskostnaden har man sedermera rätt till 50 % i skattereduktion vilket i praktiken innebär att man har rätt till 25 % i skattereduktion på det totalt debiterade beloppet på fakturan. Uträkningen sker automatiskt i Fortnox när du markerar rader med en typ av husarbete som avser en tjänst som beräknas enligt schablon.

Det tidigare gemensamma taket för skattereduktion avseende rot och rut kommer att utökas från 50 000 till 75 000. Ökningen beror på att taket för rut utökas till 75 000 kr/person/beskattningsår. Taket för rutavdraget kvarstår på 50 000 kr/person/beskattningsår. Som användare i Fortnox krävs det inga förändringar från din sida utan taket kommer att uppdateras automatiskt från den 1/1 - 2021.

Grönt avdrag (från 1/1 - 2021)
Skattereduktion för gröna investeringar införs vid årsskiftet. Detta innebär att privatpersoner kan få skattereduktion direkt på fakturan, likt rot- och rut-modellen.

Skattereduktionen för grön teknik ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner tidigare kunnat ansöka om. De tjänster som inkluderas i det gröna-avdraget och som införs vid årsskiftet är installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Taket för skattereduktionen avseende grön teknik ligger på 50 000 kr/person/beskattningsår. I Fortnox kommer stödet för att skapa fakturor med grönt avdrag att finnas tillgängligt från och med årsskiftet.

Ändra en kreditfaktura från en befintlig debetfaktura
Om du skapar en kreditfaktura från en existerande debetfaktura kommer fakturan låsas till en kredit och möjligheten att ändra tillbaka fakturan till en debetfaktura försvinner. Detta gäller samtliga fakturor.

 

Fortnox Lön

Datumstyrning vid ändring av lön och schema
I samband med att du ändrar lön eller schema får du ange från vilket datum förändringen ska gälla. Detta gör du på personalkortet under fliken Löneuppgifter för lön och fliken Anställning för schema. Det innebär att det underlättar lönearbetet när du till exempel behöver ändra lön eller schema mitt i en löneperiod.

 

 

Fortnox Lager

Inköpsförslag
Till inköpsfunktionen i Lager Plus har vi nu lagt till en funktion för att generera inköpsförslag, utifrån vilka man sedan enkelt kan skapa en eller flera inköpsordrar till sina leverantörer. Förslagen beräknas utifrån aktuellt antal i lager eller disponibelt saldo (vilket anges i inställningarna), maxlager, orderbrist, och eventuella redan skapade inköpsordrar.

Fortnox Lön Mini

Enkelt löneprogram för det lilla företaget
Fortnox Lön Mini förenklar och automatiserar så mycket som möjligt av löneprocessen för dig som småföretagare. Vi hjälper dig att enkelt och smidigt betala ut din egen lön med ett fåtal knapptryck i Fortnox app. På sikt kommer du även att kunna hantera utbetalningar till anställda.

Fortnox Lön

Utökad attest
Nu kan du arbeta med attest i två nivåer. Det vi har utökat är attest av registreringarna i kalendariet innan lönekörningen skapas. Här kan du även skapa attestgrupper för de som ska attestera. Attest av lönebeskeden i lönekörningen innan lönerna skickas för utbetalning fungerar som tidigare. Här kan du läsa mer om Attestera lönebesked  och Attestera i kalendariet.

Aktivering av Lön Personlig från personalregistret
Finns det tillgängliga licenser för Lön Personlig under Administrera användare så kan du aktivera Lön Personlig på den anställde direkt från personalregistret. Finns det ingen användare kopplad till den anställde så skapas användaren automatiskt.
Du ser i personallistan vilka av de anställda som har Lön Personlig och vilka som inte har det.

Nya lönearter
Nya lönearter finns nu tillgängliga i löneartsregistret.
- Provision, engångsskatt
- Bonus, tabellskatt och Bonus, engångsskatt ej sem.gr
- Friskvårdsersättning, ej skattepliktig
- Nettoersättning
- Övrig bruttolön, ej sem.gr

Förvalt konto på lönearter
På lönearterna och i löneartslistan visar vi det förvalda kontot som hämtas från Inställningar - Lön - Förvalda konton. Vilket konto som hämtas vid en lönekörning påverkas också av om du har lagt upp egna utläggstyper i inställningarna, använder fördelningsmallar eller har lagt personliga konton på en anställd.

Fortnox App

Arbeta med olika räkenskapsår
Nu finns det möjlighet att arbeta i flera olika räkenskapsår i appen förutsatt att du har flera räkenskapsår upplagda.

Fakturatext i appen
Det går nu att lägga in en fakturatext i appen. Har du idag förvalda fakturatexter kommer dessa att hämtas från dina inställningar alternativ från kundkortet. Du kan även justera texten på fakturan i appen och då gäller den justeringen enbart på fakturan som du då skickar iväg.

Fortnox Fakturering

Ändra e-postadress i kundregistret
Du kan numera justera e-postadressen på din kund från kundlistan, den e-postadress som då förändras är e-postadressen som ligger inlagd under grunduppgifter på kundkortet.

Ändrad ordning under e-dokument
Under e-dokument på kundkortet har vi ändrat ordningen till Faktura-Offert-Order för att göra det enklare att justera inställningarna för utskicken av fakturor som är den vanligaste dokumenttypen.

Justerade ikoner för e-fakturakopplingar
Ikonerna samt dess tillhörande tooltip som beskriver statusen för din e-fakturakoppling har uppdaterats. Den tidigare varningstriangeln som visades när du hade skicka iväg en e-faktura-inbjudan till en kund ersätts av ett kuvert. Det har även lagts till en ny status för en avvisad e-faktura-inbjudan som visualiseras med ett streck genom en cirkeln. Ikonen som avser en aktiv koppling kommer att vara densamma, dvs två gröna pilar riktade mot varandra.

Fortnox Bokföring

Förändrat meddelande i dialog för e-faktura-inbjudan
Texten i dialogen som visas när du har möjlighet att bjuda in en leverantör till e-faktura har uppdaterats. Vi har nu förtydligat att det är leverantörens e-postadress som ska anges i fältet för e-post.

 

Fortnox Lager

Dropship-inköp från kundorder
På kundorder finns nu verktyget Skapa inköpsorder, där man sedan kan välja att ordern ska levereras direkt från leverantör som en dropship-order. En dropship-order påverkar aldrig det egna lagersaldot, eftersom artiklarna levereras direkt från leverantören till kunden. Via verktyget kan man automatiskt skapa en eller flera inköpsordrar av typen dropship, dessa får automatiskt kundens leveransuppgifter som leveransadress.

Skapa inköpsorder från kundorder
Via verktyget Skapa inköpsorder på kundorder kan man förutom drop-ship även välj att skapa ett inköp till lagret. Detta blir då en vanlig inköpsorder, med föreslaget antal satt till det beställda antalet för den aktuella kundordern.

Fortnox App

Betala leverantörsfakturor direkt i Fortnox App
Att arbeta med Fortnox ska vara enkelt och smidigt, numera kan du med några få knapptryck i appen skicka iväg dina fakturor för betalning. Denna möjlighet har tidigare endast funnits för kunder som har en bankintergation med Handelsbanken, men nu finns funktionalitet i appen även för kunder hos Swedbank, Sparbankerna och SEB.
Här kan du läsa mer om hur det fungerar: Betala leverantörsfakturor i Fortnox App

Fortnox Lön

Arbetsgivarintyg
Arbetsgivarintyget som du skapar i Fortnox Lön är integrerat med a-kassornas e-tjänst Arbetsgivarintyg.nu. Här hittar du mer information om arbetsgivarintyget i Fortnox Lön.

 

Fortnox Lager

Inventeringsrapport
Nu kan man ta ut en rapport på en pågående eller genomförd inventering. Rapporten kan visa samtliga inventeringsrader, eller enbart avvikelser. Den kan användas för att exempelvis räkna om artiklar med avvikelser, eller för att spara som dokumentation över inventeringen.

Fortnox Lager

Förbättring av Ändra kostnad på inleverans
Om man använder sig av Batch kopplat till sina inleveranser så har man tidigare inte haft någon möjlighet att enkelt korrigera om man råkat skriva fel vid inleverans. Man har inte heller haft ett bra sätt att komplettera med batch-information om det exempelvis är en inleverans skapad via en inventering eller en kreditfaktura. Nu har vi därför lagt till denna möjlighet i verktyget Ändra kostnad på inleverans, som därmed byter namn till Ändra på inleverans.

Fortnox Lön

FOS (Förfrågan om Skatteavdrag)
Förfrågan om skatteavdrag (FOS) kan nu göras via vår integration (API) mot Skatteverket. Det innebär att du får svar på förfrågan direkt. Personalregister 

Datum för klarmarkering
När klarmarkering används i kalendariet på de anställda så ser du t.o.m vilket datum som de anställda har klarmarkerat i listläget i kalendariet.

 

Fortnox Bokföring

Fakturatolkning med bokföringsförslag
Dina leverantörsfakturor tolkas på ett ögonblick och du får ett bokföringsförslag att godkänna direkt i Fortnox App. Tjänsten är inledningsvis för dig som inte har ett samarbete med en redovisningsbyrå i Fortnox program.
Läs mer här: Fakturatolkning med bokföringsförslag

Fortnox Tid

Fastpris
Om du avtalat om ett fast pris med din kund, oavsett hur många timmar arbetet går på, så kan du nu hantera detta fastpris via fakturaunderlaget.

Fortnox Bokföring

Lagringsutrymmet byter namn
Inställningen Lagringsutrymme har bytt namn till Betrodda avsändare & lagringsutrymme. Inställningen bibehåller sin plats under Inställningar-Leverantörsfakturor/Fakturering.

Baskontoplan 2020
Baskontoplan 2020 är numera valbar när nytt räkenskapsår skapas.

 

Fortnox Bankkopplingar

Kampanj för Handelsbankens bankintegration
Handelsbanken erbjuder alla som inte tidigare använt bankintegrationen att kostnadsfritt prova på integrationen fram till och med 15 december.
Se till att komma igång redan idag!

Anledning till avvisad betalning visas numera direkt i programmet
Skulle en betalning som är skickad via bankintegrationen av någon anledning avvisas på banken, visas nu anledningen till detta både i behandlingshistoriken och i notisen.

 

Fortnox Fakturering

Ny standardmall för fakturautskrift
Den tidigare standardmallen för fakturautskrift har automatiskt uppdaterats och är nu mycket smartare än den förra. Exempel på förbättringar är att fält och kolumner som ej används inte visas på utskriften, samt bättre hantering vid sjusiffriga belopp och radbrytning på artikelrader.

Distributionsätt för e-dokument
Fyller du i e-postadressen under grunduppgifter på kundkortet och svarar ja på frågan om du vill använda den för samtliga e-dokument, så sätts distributionsätt som standard till e-post på offert/order/faktura under e-dokument, istället för utskrift som annars ligger som standard. Har du dock en aktiv e-faktura-koppling så förändras inte valet.

 

Fortnox Lön

Nya lönearter för korttidsarbete
Med anledning av COVID-19 och de budgetbeslut som tagits av regeringen gällande korttidsarbete (korttidspermittering) finns nu nya lönearter med de olika nedsättningarna för timanställda och månadsavlönade.
Läs mer här: Korttidsarbete

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
Med anledning av COVID-19 och det budgetbeslut som tagits av regeringen där man tillfälligt sänker den fulla arbetsgivaravgiften, kommer du är du skapar en ny deklaration för aktuella perioder att få en fråga om du vill använda den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften. 
Läs mer här: Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Utskrift Fora underlag
I nya utskriften Fora underlag så visas de lönearter som är underlag för den summa som visas, för respektive anställd. 

Guidemeddelande vid Skapa ny 
Vid Skapa ny i lönekörningen och i personalregistret visas ett Guidemeddelande som visar vart man skapar lönekörningen och vart man registrerar nya anställda. 

Sortering i kolumnerna för bokföringsunderlag
På bokföringsunderlaget i lönekörningen kan du nu sortera på kolumnerna.

Ändrade regler för forskning och utveckling
För löner utbetalda från 1 april 2020 är taket för nedsättningen 450 000 kr per månad och avdraget får från samma datum göras med 10% vardera från Arbetsgivaravgift och Allmän löneavgift. 
Läs mer här: Inställningar - Skatt och arbetsgivaravgifter

 

Fortnox Tid

Fakturering i förhållande till projektbelopp i projektsummeringen
I projektsummeringen på fakturaunderlaget går det nu att se hur projektets fakturering ligger till i förhållande till projektbeloppet. (Projektbeloppet hämtas från projektregistret.)

Intäkter i förhållande till projektbelopp under Översikt
Under Översikt - Projekt går det att se hur intäkterna ser ut i förhållande till projektbeloppet (som hämtas från fältet Belopp i projektregistret). Det går också att peka med muspekaren på intäktsstapeln så visas hur många % av projektbeloppet intäkten motsvarar.

Ny bockruta för frånvaro hel dag
När frånvaro registreras för en period, ska hänsyn tas till respektive dags schematid. En bockruta för att frånvaron gäller hel dag har därför lagts till.

 

Fortnox App

Betala leverantörsfakturor via Fortnoxappen
Nu kan du betala dina leverantörsfakturor via Fortnoxappen om du har en
bankintegration till Handelsbanken.
Här kan du läsa mer om hur det fungerar:
Betala leverantörsfakturor i Fortnox App

 

Fortnox Lager

Väntat antal per lagerställe i lagerlistan
Tidigare har man enbart kunnat se väntat (pågående inköp) antal totalt för en artikel i lagerlistan. Nu finns även möjlighet att se detta per lagerställe.

Pris från inköpsorder används nu vid bokföring av inkommande gods
I tidigare versioner användes alltid kalkylkostnaden för den preliminära bokföring som skapas vid inleverans via inkommande gods, för att senare vid behov automatiskt korrigeras när det inkommande godset matchats mot leverantörsfaktura. Detta är nu ändrat så att priset på inköpsordern används istället, vilket ger en mer träffsäker preliminär bokföring.

 

Fortnox Lager

Tillverkningsorder
Baserat på önskemål från kunder har vi gjort ett antal förbättringar kring utskrift av tillverkningsorder. Rapporten PlocklistaTillverkningsorder har därmed delvis ändrat innehåll. Verktyget heter numera Skriv ut, och skriver ut tillverkningsordern med mer information än tidigare. Dels framgår det vilken artikel man tillverkar och hur många, vad som ingår i strukturen, anteckning på tillverkningsordern, samt ev. anteckning för artikelstrukturen (nytt fält som anges för artikeln i artikelregistret på fliken Strukturartikel).

Under den nya informationen finns fortsatt plocklista för ordern. 

Plocklista för kundorder
På plocklistan för kundorder visar vi nu även till vilken kund ordern är ämnad.

Inköpsorder
Vi har nu gjort det möjligt att skriva mer text i fältet Meddelande till leverantör på inköpsorder. Vi har även lagt in en inställning; Inställningar - Lager - Inköp - Standardvärde meddelande till leverantör, där man kan ange en standardtext som föreslås som meddelande till leverantör när man skapar en ny inköpsorder.

Marginalerna för utskrift av inköpsorder har justerats något så att artikelnr inte ska bli oläsligt om man skriver ut på papper med hålslag.

Vi har även ändrat så att fältet för Meddelande är öppet även när inköpsordern är skickad, och så att knappen Skicka förblir aktiv. Man kan därmed skicka om samma inköpsorder igen med exempelvis ett ändrat meddelande

 

Fortnox Bankkopplingar

Intern systemanvändare blir sökbart i behandlingshistoriken
När Fortnox system gör något åt dig, exempelvis importerar en bankfil, genomförs den aktiviteten av en användare som heter Intern Systemanvändare. Numera är det enklare att få en överblick över vilka aktiviteter den användaren gjort åt dig eftersom du numera kan filtrera/söka på aktiviteter enbart utförda av Intern Systemanvändare i behandlingshistoriken.

Bankintegration till Swedbank och Sparbankerna
En automatisk koppling till din bank är grunden för realtidsbokföring, det minskar risken för manuella fel och du får mer tid för annat. För att så många som möjligt ska kunna arbeta effektivt och säkert är vi glada över att vi nu har stöd för bankintegration till ytterligare en bank.

Här kan du läsa mer om hur du kommer igång med en automatisk koppling till Swedbank och Sparbankerna.

Enklare att stämma av ditt konto med Handelsbanken
Fortnox vill göra det enklare att arbeta med din bokföring, samt ge dig enkla verktyg att säkerställa att den bokföring du gjort är korrekt. Det gör du i vår funktion Stäm av konto, för att enklare kunna stämma av ditt bankkonto mot transaktioner på Handelsbanken har vi nu lagt till en ny fil som kan importeras. Fördelar med den här filen är att du kan stämma av ditt konto retroaktivt, filen är kostnadsfri och finns alltid tillgänglig i din internetbank. Här kan du läsa mer om hur du laddar ner filen.


Fortnox Fakturering

E-postadressen till mottagare
Du kan nu i ett tidigare skede se e-postadressen till mottagaren som du skickar fakturan till. Denna visas nu i faktura/order/offertvyn under Kunduppgifter.


Fortnox Lön

Inställning för stödområde A per person
Sedan tidigare finns inställningen för stödområde A på företagsnivå under Inställningar - Lön - Skatt och arbetsgivaravgifter. Nu kan ni även styra under Register - Personal om det enbart är vissa av era anställda som ska ingå i avdraget från arbetsgivaravgifterna.

Löneberedning har bytt namn till Lönekörning
Löneberedning heter numera lönekörning.

Bruttolönelistan kan man nu ta ut per person
Rapporten Bruttolönelista har man tidigare kunnat ta ut för alla anställda men kan nu även tas ut för enstaka anställda.

Möjlighet att göra tillägg och avdrag i slutlöneguiden
När ni gör slutlön i vår guide som finns i kalendariet och när du skapar ny lönekörning så finns möjligheten att göra tillägg och avdrag på slutlönen. Det är följande tillägg och avdrag som kan göras:

* Bruttoavdrag
* Nettoavdrag
* Bruttotillägg
* Nettotillägg

Löneartsstyrning under Register - Lönearter och koder
Under Register - Lönearter och koder finns nu fliken Löneartsstyrning. Här visas vilka lönearter som är kopplade till de olika registreringskoderna som finns i kalendariet som t.ex föräldraledig, sjuk och semester.


Fortnox Tid

Koppling mellan Tid och Lön
De tidregistreringar som användarna gör i Tid påverkar ofta även löneunderlaget. Nu kan dessa registreringar enkelt föras över till Löns kalendarium från Tid. Här kan du läsa mer om kopplingen mellan Tid och Lön.


Fortnox Lager

Ändringar klarmarkerad Leverantörsfaktura
Det är nu ändrat så att fälten Fakturadatum samt Vår- och Er referens inte längre låses när leverantörsfakturan markeras med "Lagerhantering klar".

Ändringar artikel
Nytt anteckningsfält på fliken "Struktur" på artikel. Denna anteckning visas vid utskrift av tillverkningsorder.
Fältet "Lagervarning" på artikeln har bytt namn till "Beställningspunkt".

Kundorder
Eftersom man kan få prestandaproblem om man har ordrar med väldigt många rader så har vi lagt in en varning när man lägger till över 100 rader på samma Order. Har man väsentligt fler rader än så är rekommendationen att skapa fler än en order till samma kund.

 

Fortnox Fakturering

Krav på elektroniska betalningar för rot/rut
Riksdagen har beslutat att det från och med den första Januari 2020 inte längre ska gå att betala med kontanter för utförda rot- och rutarbeten. För att du ska få rätt till skattereduktion krävs det att betalningen sker elektroniskt. Betalningen anses ha skett elektroniskt endast om den har förmedlats av en betaltjänstleverantör och innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt.
Läs mer här:
Krav på elektroniska betalningar för rot/rut

Val av momstyp på fakturanivå
Det finns nu möjlighet att ställa momstypen på fakturanivå, något som tidigare enbart varit möjligt på kunden. Fakturerar du till exempel ibland kunder med omvänd moms och ibland utan kan du nu ställa det direkt på fakturan. Inställningarna hämtas fortfarande från kundkortet men du kan alltså skriva över detta på dokumentet.


Fortnox Tid

Ny tidtagningsfunktion i Fortnox Tid
Nu finns en tidtagningsfunktion i Fortnox Tid. Klicka på klockan när du påbörjar och avslutar arbetet med en kund, så räknar programmet ut hur många timmar och minuter det rör sig om.


Fortnox Lön

Årssammanställning AGI
Det finns nu ett nytt utskriftsalternativ inne på arbetsgivardeklarationen som heter Årssammanställning AGI. Denna kan skrivas ut för innevarande och föregående löneår. Utskriften sammanställer de uppgifter som har skapats per individ i AGI:n under det år du väljer att göra utskriften för.


Fortnox Lager

Lagerställe på manuella leveranser
Lagerställe är nu tillagt i huvudet för Manuell in- och utleverans. Anger man ett lagerställe i huvudet så väljs detta automatiskt för samtliga rader, och föreslås när nya rader läggs till.


Fortnox Lager

Lagerställe på manuella leveranser
Lagerställe är nu tillagt i huvudet för Manuell in- och utleverans. Anger man ett lagerställe i huvudet så väljs detta automatiskt för samtliga rader, och föreslås när nya rader läggs till.