Nyheter 2020

Fortnox Fakturering

Krav på elektroniska betalningar för rot/rut
Riksdagen har beslutat att det från och med den första Januari 2020 inte längre ska gå att betala med kontanter för utförda rot- och rutarbeten. För att du ska få rätt till skattereduktion krävs det att betalningen sker elektroniskt. Betalningen anses ha skett elektroniskt endast om den har förmedlats av en betaltjänstleverantör och innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt.
Läs mer här:
Krav på elektroniska betalningar för rot/rut