Fortnox Användarstöd

Betalsätt i Kvitto & Resa

I Kvitto & Resa går det att styra om betalsätten ska vara personliga för respektive anställd, eller om de anställda ska ha gemensamma betalsätt. Beroende på vilket betalsätt man väljer så kommer utlägg och resor bokföras mot olika konton i bokföringen.

För att komma till betalsätt och kunna styra hur ni som företag vill ha det, gå till Inställningar i Kvitto & Resa. Bläddra ner en bit till rutan för Betalsätt.

 

installningar-betalsatt-kvittoresa.jpg

Fördelar med respektive inställning:
Personliga betalsätt är perfekt om man har flera anställda som gör privata utlägg. Detta då man kan styra att t.ex Carls privata utlägg ska bokföras på exempelvis 2820, men kollegan Emils privata utlägg ska bokföras mot konto 2821.
När dessa utlägg skickas in till bokföringen kan man ta ut en kontoanalys i Fortnox Bokföring och på så vis se hur mycket privata utlägg de anställda har gjort, och sedan betala ut dem.

Används inte privata utlägg utan köpen görs via gemensamma företagskort eller liknande och man inte har något behov av att separera vem som har gjort vilket köp i bokföringen, eller om det är ett enmansföretag, då är det smidigast att inte använda sig av personliga betalsätt.

 

Skapa nya betalsätt

För att skapa eller ändra betalsätt, klicka på texten Betalsätt (2 aktiverad).

installningar-betalsatt-kvittoresa.jpg

 

I den här vyn går det att justera konto och benämning, ta bort betalsätt och även skapa nya.

olika-betalsatt-kvittoresa.jpg

 

Personliga betalsätt

För att använda personliga betalsätt, markera Använd personliga betalsätt under avsnittet Betalsätt under Inställningar. 

Observera att om du gör den här inställningen så försvinner era befintliga betalsätt, samt att alla pågående utlägg/rapporter tappar betalsättet och behöver kompletteras med det nya betalsättet.

När Använd personliga betalsätt är aktiverat, så får du även möjlighet att styra om milersättning och traktamente ska bokas mot de personliga betalsätten eller kreditkontot för milersättning och traktamente.

installningar-personliga-betalsatt-kvittoresa.jpg

Klicka på Betalsätt (0 aktiverad).

Välj Skapa nytt, fyll i konto, namn och vilken användare betalsättet ska vara kopplat mot.

installningar-personligt-betalsatt-anv.jpg

 

Det går även att ställa in dessa konton under Användare i Kvitto & Resa.
Klicka på användaren och sedan på Lägg till för att lägga upp ett extra betalsätt. Det går även här att sätta vilket konto som ska vara förvalt när den anställde registrerar ett utlägg.

 

anvandare-personligt-betalsatt.jpg