Fortnox Användarstöd

Dokument på klienter i Digital byrå

Inne på varje klient i Digital byrå kan du, under fliken Dokument, samla alla de dokument som ni på byrån behöver i arbetet med kunden. Dessa dokument är bara tillgängliga för er på byrån, kunderna själva har inte tillgång till dem.  

 

Skapa mappar

Du kan bygga upp en mappstruktur genom att skapa mappar och undermappar. Gå till fliken Dokument och klicka på Lägg till mapp uppe till höger. 

digital-byra_-dokument-mapp.jpg

 

Namnge mappen och klicka på Spara

digital-byra_-dokument-spara-mapp.jpg

 

För att lägga upp undermappar går du in i aktuell mapp, du ser längst upp vilken mapp du befinner dig i. 

digital-byra_-dokument-bro_dsmulor.jpg

Klicka sedan på Lägg till mapp, namnge mappen och klicka på Spara

 

Lägg upp dokument

Du kan lägga upp dokument på olika sätt. Antingen kan du gå in i aktuell mapp och där klicka på Lägg till fil. Du får då välja en fil från datorn. 

digital-byra_-dokument-fil.jpg

 

Du kan också dra och släppa en fil direkt in i vyn. 

digital-byra_-dokument-drasla_pp.jpg

 

Det sista alternativet är att maila dokument direkt in i mappen. E-postadressen dit du ska skicka dokumentet ser du uppe till höger inne i mappen. 

digital-byra_-dokument-maila.jpg

 

Denna adress kan du ändra. Klicka på Ändra E-post

digital-byra_-dokument-a_ndra-epost.jpg

 

Välj en ny E-postadress och klicka på Spara

digital-byra_-dokument-a_ndra-epostspara.jpg

digital-byra_-dokument-nyadress.jpg

 

Bifoga aktuell fil i ett mail och skicka det till adressen. Om du inte tidigare mailat in till Arkivplatsen och registrerat mailadressen som betrodd, så kommer du nu att få en notis om att en ny avsändare skickat in filer. Klicka på meddelandet. 

digital-byra_-dokument-notis.jpg

 

Du får nu välja att märka mailadressen som betrodd avsändare, eller att avvisa den. Du kan också lägga in en domän som betrodd, exempelvis om alla som skickar från ditt företags domän ska vara betrodda. 

digital-byra_-dokument-betrodd-epost.jpg

 

När E-postadressen är betrodd så läggs den mailade filen in i mappen.